Korraldamine, eesmärgid ja finantseerimine

2016. ja 2017. aastal Lääne- ja Lõuna-Pärnumaa piirkonna omavalitsuste elanikele Rannamänge korraldava Pärnumaa Spordiliidu eesmärgiks on paikkonna eripärasid arvestava ja traditsioonilise spordisündmuse korraldamine. Tugevdamaks tegevuspaiga identiteeti, on sündmus mõeldud Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonnas elavatele inimestele nende aktiivse elustiili toetamiseks ning valikuvõimaluse pakkumiseks.

Koostööprojekt 2016-2017

Mängud korraldatakse 2-aastase koostööprojektina. 2016. aastal on projekti partnerorganisatsiooniks Varbla Spordiselts ning 2017. aastal Spordiklubi Tahk.

2016. aasta

Mängude toimumispaigaks on Varblas asuv Varemurru puhkekeskus.

2017. aasta

Mängude toimumispaigaks on Tahkuranna vald

Projekti oodatav mõju

  • Kohaliku kogukonna aktiviseerumine – organisatsioonid ja üksikisikud
  • Suurenenud valikuvõimalused ning tegevuste pakkumine
  • Traditsioonide säilitamine ja edendamine

Finantseerimine

Projekti baasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest läbi Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme. Ligikaudu 23% projekti maksumusest kaasfinantseeritakse Pärnumaa Spordiliidu ja kohalike omavalitsuste poolt.

2017. aasta juhend