Missioon

Pärnumaa spordiliit on maakonnas spordiliikumise edendaja

Visoon

Pärnumaa spordiliit on aastaks 2022 maakondlikult ja üleriigiliselt tunnustatud koostööpartner spordiliikumise edendamisel

Arengueesmärgid (3) ja alaeesmärgid (3)

1. Liikumisharrastuse arengu toetamine

1.1 Liikumisharrastust edendavate kampaaniate maakondlik kajastamine ja spordiinfo levitamine
1.2 Sporditaristu seire ja arengu kavandamine
1.3 Huvigruppide kaasamine ja rollipõhine rakendamine

2. Spordiorganisatsioonide arengu toetamine

2.1 Spordiorganisatsioonide koolitamine ja nõustamine
2.2 Spordiprojektidele toetusvõimaluste leidmine
2.3 Spordiorganisatsioonide omavahelise koostöö soodustamine

3. Spordiliidu arendamine organisatsioonina

3.1 Aktiivse liikmelisuse soodustamine ning koostöö erinevate huvigruppidega
3.2 Töötajate koolitamine ja motiveerimine
3.3 Organisatsiooni jätkusuutlik majandamine ning stabiilse rahastamise tagamine


Arengukava terviktekst on leitav siit.