Pärnumaa Spordiliit kuulutab maakonnas sporditegevuse arendamiseks välja 2018. aasta avaliku stipendiumikonkursi.

Stipendiumi saavad taotleda:

  1. Sportlased oskuste arendamiseks, kes esindavad võistlustel oma spordiklubi kaudu maakonda.
  2. Treenerid oma spordialal teadmiste täiendamiseks ja oskuste arendamiseks.
  3. Kohtunikud oma spordialal teadmiste täiendamiseks ja oskuste arendamiseks. Taotlemise eelduseks on üleriigilise või maakondliku kohtunikulitsentsi olemasolu.
  4. Spordiga seotud aktivistid teadmiste täiendamiseks ja oskuste arendamiseks.

Üldiselt: taotlemine on abikõlbulik, kui kõikide mainitud sihtgruppide tegevus ja stipendiumi taotlemise eesmärk vastab Pärnumaa Spordiliidu põhikirjale ja arengukavale.

Stipendiumid makstakse välja vastavalt esitatud sooviavaldustele juhatuse otsuste alusel.  Avaldused tuleb esitada Pärnumaa Spordiliidu juhatuse nimele ning saata aadressile Akadeemia 2, 80010 Pärnu linn või e-postile info@psl.ee .

  • Täiendav info:
  • Kaisa Kirikal
  • Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
  • 53494331
  • info@psl.ee