2019. aasta “Pärnumaa liigub” projektitoetus

Spordiliidu juhatus teeb 29. märstil otsuse, kes on selle aasta Pärnumaa liigub projektitoetuse saajad.

2019. aastaks taotles Pärnumaa Spordiliit Kultuurkapitalilt  regionaalse liikumisharrastuse edendamiseks jagatavat toetust 4500€ ulatuses. 11.märtsil lõppenud taotlusvoor tõi kaasa 16 projektitaotlust, kuhu said taotluse esitada need Pärnumaa spordiorganisatsioonid, kelle tegevus toetab liikumisharrastuse edendamist. Kõik taotlused olid suurepäraselt esitatud ja “Pärnumaa liigub 2019” raamides. See näitab ilmselget nõudlust toetussumma suurendamiseks. Selle aastase konkursi eesmärk oli leida need üritused maakonnas, mis sobiksid “Pärnumaa liigub 2019” rahvaspordisarja raamidesse. See tähendab, et üritustelt osavõtjad saavad end proovile panna läbides vähemalt 8 üritust 12st, kogudes läbitud üritustelt templeid ning seejärel seeria lõpus tagada endale Pärnumaa Spordiliidu poolt tubli osaleja auhind.

Taotlusvorm

Konkursi teade

Toetuse saajad

Aruande vorm


2018. aasta “Pärnumaa liigub” projektitoetus

Spordiliidu juhatus otsustas 22. veebruaril toimunud koosolekul panustada liikumisharrastuse edendamisse 4500 eurot. „Pärnumaa Liigub“ projektitoetust jagus 15 algatusele. 16. veebruarini avatud taotlusvooru said taotluse esitada need Pärnumaa spordiorganisatsioonid, kelle tegevus toetab liikumisharrastuse edendamist. Kokku esitati 26 taotlust, millest valiti välja 15 toetuse saajat. Otsuse tegemisel hinnati taotluste vastavust taotlusvooru eesmärgile, Pärnumaa elanike kaasatust, taotleja omafinantseeringu osa, projekti teostamise realistlikkust jmt. Vahendite näol on tegemist Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud liikumisharrastuse toetusega regionaalse sporditegevuse toetamiseks.

Konkursi teade

Toetuse saajad