2021.aasta “Pärnumaa liigub” projektitoetus

2021. aastaks toimub taotlemine läbi kodulehe vormi: https://www.psl.ee/spordiliit/taotlused/


2020.aasta “Pärnumaa liigub” projektitoetus

2020. aastaks taotles Pärnumaa Spordiliit Kultuurkapitalilt  regionaalse liikumisharrastuse edendamiseks jagatavat toetust 4500€ ulatuses ja lisas juurde oma eelarvest 1500€. Vajadus tõsta projektitoetuse üldsummat säilib, sest ikkagi ei ole veel võimalik toetada kõiki sobivaid taotlejaid küsitud summa ulatuses! 5.jaanuaril lõppenud konkursile esitati 17 väga head taotlust, kes kõik panustavad Pärnu maakonna liikumisharrastuse edendamisesse. Konkursi eesmärk oli leida need üritused maakonnas, mis sobiksid “Pärnumaa liigub 2020” rahvaspordisarja raamidesse ja sellega jätkata harrastusürituse seeriat Pärnu maakonnas. See tähendab, et üritustelt osavõtjad saavad end proovile panna üritusi läbides ning  tagada endale Pärnumaa Spordiliidu poolt tubli osaleja sportlik auhind.

Taotlusvorm

Toetuse saajad

Aruande vorm


2019. aasta “Pärnumaa liigub” projektitoetus

Spordiliidu juhatus teeb 29. märstil otsuse, kes on selle aasta Pärnumaa liigub projektitoetuse saajad.

2019. aastaks taotles Pärnumaa Spordiliit Kultuurkapitalilt  regionaalse liikumisharrastuse edendamiseks jagatavat toetust 4500€ ulatuses. 11.märtsil lõppenud taotlusvoor tõi kaasa 16 projektitaotlust, kuhu said taotluse esitada need Pärnumaa spordiorganisatsioonid, kelle tegevus toetab liikumisharrastuse edendamist. Kõik taotlused olid suurepäraselt esitatud ja “Pärnumaa liigub 2019” raamides. See näitab ilmselget nõudlust toetussumma suurendamiseks. Selle aastase konkursi eesmärk oli leida need üritused maakonnas, mis sobiksid “Pärnumaa liigub 2019” rahvaspordisarja raamidesse. See tähendab, et üritustelt osavõtjad saavad end proovile panna läbides vähemalt 8 üritust 12st, kogudes läbitud üritustelt templeid ning seejärel seeria lõpus tagada endale Pärnumaa Spordiliidu poolt tubli osaleja auhind.

Taotlusvorm

Konkursi teade

Toetuse saajad

Aruande vorm


2018. aasta “Pärnumaa liigub” projektitoetus

Spordiliidu juhatus otsustas 22. veebruaril toimunud koosolekul panustada liikumisharrastuse edendamisse 4500 eurot. „Pärnumaa Liigub“ projektitoetust jagus 15 algatusele. 16. veebruarini avatud taotlusvooru said taotluse esitada need Pärnumaa spordiorganisatsioonid, kelle tegevus toetab liikumisharrastuse edendamist. Kokku esitati 26 taotlust, millest valiti välja 15 toetuse saajat. Otsuse tegemisel hinnati taotluste vastavust taotlusvooru eesmärgile, Pärnumaa elanike kaasatust, taotleja omafinantseeringu osa, projekti teostamise realistlikkust jmt. Vahendite näol on tegemist Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud liikumisharrastuse toetusega regionaalse sporditegevuse toetamiseks.

Konkursi teade

Toetuse saajad