Pärnumaa Spordiliit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele Pärnumaal. Organisatsioon ühendab maakonnas tegutsevaid ühendusi ühistegevuseks, ühiste eesmärkide elluviimiseks ning vabatahtliku spordiliikumise koordineerimiseks.

Pärnumaa Spordiliidu põhikiri alates 2013