fbpx

PACEBAND 12/24h

Sündmuse andmed

  • Pühapäev | 1. okt. 2023 to Teisipäev | 31. okt. 2023
  • Kogu päev
  • Eesti
  • +372 5073576

Tüüp: Võistlus
Liik: Rahvusvaheline

Korraldaja Kontakt
OÜ TimeManager
12933333


Olavi Valner
+372 5073576
valner@championchip.ee

Veebileht:

Facebook:

Registreerimislink: https://paceband.sportos.eu?g=400

 

PACEBAND 24h – oktoober 2023


Me ei jaga metalli ega paberit!

Me jagame liikumist!


 


Eesmärk: liikuda oktoobris 2023 vähemalt 12 või 24 tundi ehk pool või üks terve ööpäev liikumist.


Aeg ja koht: iga osaleja valib vabalt aja ja koha kus liigub ja kuidas, kas kõnnib või jookseb.


Osalejad: kõik kes soovivad liikuda ning oma aktiivse liikumisega innustada ka teisi liikuma.


Distantsid: osaleja saab valida kas 12 või 24 tunni distantsi.

See tähendab, et tulemuse saamiseks peavad kõik laetud tegevused andma kokku ajaliselt kas 12 või 24 tundi.


Tulemuste arvestus: tulemuste arvestus toimub GoAndRun.eu keskkonnas, kus osalejad laevad oma tegevuse salvestatuna faili kujul kas gpx, fit, tcx formaadis. Täpsem juhend kuidas seda teha asub goandrun.eu lehel aadressil – https://goandrun.eu/et/osaleja


Autasustamine: kõik registreerunud osalejad saavad valida tasuta PACEBAND tempograafiku.


Kõige enam kilomeetreid läbinud meest ja naist autasustatkse CRAFT’i tuulepluusiga.

 Lisaks loosiauhinnad CRAFT’ilt kõigi 24 või 12 tundi liikunute vahel.


 


PACEBAND 24h-October 2023


We do not share metal or paper!


We share the movement!


 


The goal: to move in October 2023 at least 12 or 24 hours, that is, half or one whole day of movement in a month.


Time and place: each participant freely chooses the time and place where he moves and how, whether he walks or runs.


Participants: everyone who wants to move and encourage others to move with their active movement.


Distances: participant can choose either 12 or 24 hours distance. This means that to get the result, all uploaded activities must give a total time of either 12 or 24 hours.


Calculation of results: calculation of results is carried out GoAndRun.eu in an environment where participants load their activities stored in a file format in either gpx, fit, tcx format. Advanced guide on how to do is goandrun.eu on the page at – https://goandrun.eu/et/osaleja


Reward: all registered participants can choose a free PACEBAND pace chart.


The man and woman who have completed the most kilometers will be awarded the CRAFT windbreaker.


In addition, raffle prizes from CRAFT for all completed the 24 or 12 hours distance.

Osavõtutasu on € 9.00