fbpx

Pärnumaa MV 2020 koroona üksikmängus

Sündmuse andmed

  • Laupäev | 7. sept. 2019
  • 10:00
  • Sauga Spordikeskus
  • 520-6092

EESMÄRK: anda rahvale võimalus tegelda spordiga ja tõsta spordimeisterlikkust; selgitada välja Pärnumaa 2020.a. meistrid ja paremusjärjestus

VÕISTLUSTE  LIIGID, AEG  ja  KOHT: Pärnumaa 2020.a. meistrivõistlused (edaspidi  MV) toimuvad Sauga Spordi-keskuses alljärgnevatel aegadel (kõik võistlused algavad kell 10.oo):

a) üksikmängud I etapp 07.09.2019.a.; II etapp 21.09.2019; III etapp 14.12.2019; IV etapp 04.01.2020; V etapp ( 9 vooru) ja võistluste lõpetamine 04.05.2020.a.

b) nais- ja meespaarismängud 5. jaanuaril 2020.a.

c) segapaarismängud 2. veebruaril 2020.a.

OSAVÕTJAD: MV lubatakse osa võtta kõikidel Pärnumaa elanikel, kes on Pärnumaa Koroona-mänguklubi „Ring“ liikmed ja kes on tasunud 2020.a. liikmemaksu 5 ja noortel 3 €. MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS, LÄBIVIIMINE ja TULEMUSTE ARVESTAMINE: MV korraldab Pärnumaa Spordiliit ja tehniliselt viib läbi Pärnumaa Koroonamängu-klubi „Ring“. Peakohtunik Heino Merilaine ja peasekretär Guido Trees.

  • mängitakse Eestimaal alates 1995.a. kehtivate koroonamängureeglite järgi.
  • MV mängitakse üksikmängudes 5 etappi, millest 4 paremat etappi läheb üldparemusarvestusse.
  • igal etapil üksikmängudes kui ka paarismängudes mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis, neli geimi ja kõik geimid lähevad arvesse (iga geim 1 punkt) üksikmängus kui ka paarismängudes. Üksikmängus igal etapil annab I koht edetabeli arvestusse 50 punkti, II – 49,III – 48 jne. Võrdsete punktide korral arvestatakse Bucholzi koefitsenti, selle võrdsuse korral progresseeruvat koefitsenti.

INVENTAR: igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus; korraldaja poolt löögikettad, seibid, boorhape laudade määrdeks jne.

AUTASUSTAMINE: autasustatakse kolme paremat pärnumaalast, Pärnumaa MV medali ja diplomiga ja samuti kolme paremat pärnumaalaste paare.

MAJANDAMINE: kõik majandamisega seoses olevad kulud kannavad võistlejad või neid lähetanud klubid; juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik, tuginedes võistlus-määrustele ning võistluste žüriile, mille määrab EKML kohtunikekogu.Juhendi koostas peakohtunik Heino Merilaine – tel. 520-6092