fbpx

Pärnumaa MV Rullsuusatamises / Pärnumaa RulliSõit 2019

Sündmuse andmed

  • Laupäev | 28. sept. 2019
  • 11:00
  • Jõulumäe Tervisespordikeskus
  • +3725010002

Pärnumaa RulliSõit on väljakutse suusahuvilistele harrastajatele, et proovile panna suvine vorm ning ettevalmistustase.
Registreeri võistlusele:
https://my2.raceresult.com/132273/

JUHEND:
1.Võistlusformaat RULLSUUSK :

1.2 Põhisõit – suusavahetusega sõit. Sõidetakse ühisstardist 3,5 km pikkusel ringil alljärgnevalt:
* Vanuseklass M; M20 6 x 3,5 km klassikaline tehnika + 6 x 3,5 km uisutehnika.

* Vanuseklass N; N20; M45+ 3 x 3,5 km klassikaline tehnika + 3 x 3,5 km uisutehnika.

* Vanuseklass M/N16; N35+ 2 x 3,5 km klassikaline tehnika + 2 x 3,5 km uisutehnika.

Põhisõidul on suusavahetus kohustuslik.

1.2.3 Noortesõit – rullsuusavõistlus vabas tehnikas ühisstardist 3,5 km pikkusel ringil alljärgnevalt:

* Vanuseklass M/N10 1 x 3,5 km ring

* Vanuseklass M/N12 1 x 3,5 km ring

* Vanuseklass M/N14 2 x 3,5 km ringi

2. Ajakava

09:00-12.00 Sekretariaat avatud : numbrite, ajavõtukiipide väljastamine; registreerimine.

Asfaltkattega liikumisrada avatud soojenduseks

11:00 Noortesõidu 1,2 ja 3 vanuseklassi vabatehnika ühisstart

11:30 Noortesõidu parimate autasustamine

11:45 Põhisõidu 2. ja 3. vanuseklassi SVS ühisstart

13:00 Põhisõidu 2. ja 3. vanuseklassi parimate autasustamine

13:15 Põhisõidu 1. vanuseklassi SVS ühisstart

15:00 Põhisõidu 1. Vanuseklassi parimate autasustamine

Stardinimekiri ja täpsem ajakava avaldatakse hiljemalt 27.septembril. Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

3. Vanuseklassid

3.1 RULLSUUSAVÕISTLUSE vanuseklassid sünniaastate järgi: M/N10 (2009-2010); M/N12 (2007-2008); M/ N14 (2005-2006); M/N16 (2003-2004); M/N20 (1999-2002); N (1985-1998); N35+ (1984 ja varem sündinud) M (1975-1998); M45+ (1974 ja varem sündinud).

Korraldajal on õigus vanuseklasse vastavalt registreerunud osalejate arvule juurde luua, vähendada või ümber korraldada.

Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi stardikorralduses ja –ajas vastavalt osalejate arvule, et tagada osavõtjate ohutust.

4. Rullsuusavõistluse varustus

4.1. Nõuded varustusele: – M/N10, M/N12, M/N14, vanuseklassides sõidetakse isiklike ainult Start või Pro Ski S2 (ratta max läbimõõt 71mm ja laius 30mm) rullsuuskadega.

4.2 Nõuded varustusele klassikalises tehnikas: M/N16; M/N20; M/N; M45+; N35 vanuseklassides sõidetakse isiklike klassika rolleritega, mille veeremise kiirus on lähedane lumel libisemise kiirusega (Swenor nr 2, Elpex Wasa nr 2)

4.3 Nõuded varustusele uisutehnikas: M/N20; M/N; M45+; N35+ vanuseklassides sõidetakse isiklike Start või Pro Ski S2 (ratta max läbimõõt 71mm ja laius 30mm) rullsuuskadega. Lubatud on sõita ka rullsuuskadega, telgedevahelise kaugusega vähemalt 530mm, millele on paigaldatud kummirattad, mille veeremise kiirus ei ole suurem lumesuuskade libisemise kiirusest (nt Swenor Elite Skate
nr 2, Nevene Skate 100, Marwe Skating 620 US6 või aeglasem).

Korraldaja kontrollib isiklike rullsuuskade vastavust juhendis toodud nõuetele. Nõuetele mittevastava suusavarustuse puhul on korraldajal õigus mitte starti lubada.

Korraldajal on õigus kontrollida rullsuuskade nõuetele vastavust ka pärast finišeerimist. Juhendile mittevastava varustuse kasutamisel tulemust ei arvestata.

5. Registreerimine ja osavõtutasud

5.1 Nimeline eelregistreerimine 26.september 2019 kell 17:00. Eelregistreerimine lingi kaudu:
https://my2.raceresult.com/132273/

Eelregistreerimisel palume täita korretselt kõik nõutud väljad

5.2. Rullsuusavõistluse osavõtutasud

* Distans 1 ring (3,5km) eelregistreerides kuni 26.september – 1€

(pärast eelregistreerimist ja võistlustpäeval kohapeal 2€)

* Distants 2 ringi (7km) eelregistreerides kuni 26.september -2€

(pärast eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 4€)

* Distants 2+2 ringi (14km) eelregistreerides kuni 26.september – 4€

(pärast eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 8€)

* Distants 3+3 ringi (21km) eelregistreerides kuni 26.september – 6€

(pärast eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 12€)

* Distants 6+6 ringi (42km) eelregistreerides kuni 26.september – 12€

(pärast eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 24€)

5.3 Osavõtutasu maksmine
Eelregistreerimise osavõtutasu peab olema laekunud MTÜ Suusasport SEB arvelduskontole (kättesaadav online-registreerimise kaudu) hiljemalt 26.09.2019 kell 18.00. Hilisemad sama päeva (26.09 tehtud) payment´id saata e-mailile: suusasport@mail.ee või võtta prinditud kujul võistluspäeval kaasa.

5.3.1 Võistluspäeval registreerimisel saab osavõtutasu tasuda minimaalselt 2 tundi enne oma sõidu stardiaega kohapealse osavõtutasu määraga ja ainult sularahas.

5.4 Osavõtutasu sisaldab: tähistatud rada, stardinumbrit,elektroonilist kiibiga ajavõttu, tulemust protokollides, vajadusel esmaabi võistluste toimumise ajal.

Osavõtumaksu laekumine/tasumine garanteerib koha stardinimekirjas! Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

6. Ohutus

Osalejad peavad rajal viibimise vältel kandma kiivrit. Kiivrita ja prillideta osalejaid starti ei lubata. Kiivrita osalejate tulemus tühistatakse. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitsmeid. Osalejatel tuleb olla ettevaatlik. Kõik ringiga mahajääjad ja selgelt aeglasemad suusatajad on kohustatud tagantpoolt tulijatele teed andma, liikudes raja parempoolsesse äärde ning kasutades vajadusel paralleelsetel suuskadel paaristõukeid. Taganttulijatel on mõistlik anda enne eespool liikuvast suusatajast möödumist endast hõikega märku. Osalejatelt eeldatakse võistlusel teistega arvestamist. Vältida tuleb ohtlikke manöövreid, sõitjaid ohtu seadvat tõuklemist ja trügimist. Sõites tuleb arvesse võtta oma varustuse eripära, tehnilisi sõiduoskusi ning enda ja teiste ohutust.

7. Osaleja vastutus

Sügisrulli võistlustel võivad osaleda kõik, kelle tervislik seisund ja sportlik ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi distantsi. Registreerimisega kinnitab osaleja, et on käesoleva juhendiga tutvunud ja osaleb võistlusel omal vastutusel (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või volitatud saatjad). Soovitatav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

8. Meditsiiniline abi

Korraldaja tagab esmaabi võistluspaigas. Kui märkad rajal abivajajat, siis teata sellest koheselt meditsiinitöötajale, rajajulgestajale, korraldajatele stardi-finišialas või kutsu kiirabi telefonil 112. Kehva enesetunde või tervisliku seisundiga ei ole soovitatav võistlusel osaleda.

9. Info ja tulemused avaldatakse Jõulumäe Tervisespordikeskuse kodulehel – www.joulumae.ee ja Suusasport FB lehel lingina.

9.1 Tulemused on jälgitavad online`is finišipaiga ekraanilt ja mobiilis ning avaldatakse ka kodulehel www.joulumae.ee Pretensioonid esitada sekretariaati hiljemalt 15 minutit peale esialgsete tulemuste avaldamist.

10. Autasustamine

Pärnumaa Rullisõit 2019 võistlusel autasustakse iga vanusegrupi kolme parimat medaliga. Auhinnad on välja pannud VISUSPORT, SILJASPORT

10. Lisainfo

Ajavõtukiibi peab iga osaleja kinnitama ise parema või vasaku jala sääre külge, kandma kogu võistlusdistantsi vältel ja tagastama koheselt pärast finisheerimist korraldale tagasi koos võistlusnumbriga. Inventari mittetagastamisel on korraldajal õigus nõuda hüvitist 35EUR iga tagastamata ühiku eest ja mitte arvestada patustanud osaleja tulemust finishiprotokollis.

Kõik juhendis käsitlemata teemad lahendatakse korraldaja poolt. Korraldaja juhindub esmajärjekorras võistlusjuhendist, kuid võib läbi viia jooksvaid muudatusi, kui need on õigustatud võistluse paremaks ja ohutumaks läbiviimiseks.

11. Osalejate isikuandmete kasutamine

Võistlusele registreerimisega annab osaleja korraldajale õiguse edastada Pärnumaa Rullisõit 2019 puudutavat infot (sh osalejate nimed, vanuseklassid ja tulemused) avalikkusele ja kasutada temast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

12. Korraldajad MTÜ Suusasport ja Jõulumäe Tervisespordikeskus

Korraldusmeeskond:

Eido Tasalain (peakohtunik ja raja info, tel: +3725094895)

Janno Nõmm (rullsuusainfo,moderaator, tel .+3725010002)

Jaak Iisrael( MTÜ Karksi Sport, ajavõtt, tel: +372555698844) Jõulumäe Tervisespordikeskuse meiliaadress: info@joulumae.ee
Suusasport MTÜ meiliaadress: suusasport@mail.ee

Toetajad: Pärnu linn, ValiceCar OÜ, Saarte Metsamajanduse OÜ, Tõnisson Kinnisvara
Auhinnad: Siljasport, Visusport
Energiapartnerid: HoneyPower, Freesport
Söök-jook: Hellar ja Pojad OÜ(Magus Kõrsik) ja Keisri Köök OÜ (Häädemeeste mineraalvesi)

Võistluskeskuse ettevalmistus: Jõulumäe Tervisespordikeskus