fbpx

RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Sündmuse andmed

  • Neljapäev | 3. juuni 2021
  • Kogu päev
  • Raeküla orienteerumiskaart
  • +3725083837

Korraldaja Kontakt
Orienteerumisklubi West
80098705
+372 5083837
juhatus@okwest.ee
https://www.okwest.ee
Sander Blehner
+3725083837
sander@okwest.ee 

 

Veebileht: http://www.okwest.ee

Facebook: https://www.facebook.com/OrienteerumisklubiWest/

Registreerimislink:

 

RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute juhend 2021


Orienteerumisklubi West korraldab 2021. aastal vastavalt kalenderplaanile 26 neljapäevakut. Neljapäevakute arvestusse läheb ka 9. oktoobril toimuv OK West auhinnavõistlus tavarajal.


Võistlusklassid


MN8, MN10, MN12, MN14, MN16, MN18, MN21, MN35, MN45, MN55, MN65, M75, VV.


Võistlusklassi valik


Võistleja peab valima omale võistlusklassi vastavalt järgmistele reeglitele:

1. Võistlejad, kes on alla 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta lõpuni, mil neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda vanemates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.

2. Võistlejad, kes on üle 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta algusest, millal neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda nooremates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.

3. VV klassis osaleb kuni viie (5) liikmeline seltskond, vanusepiiranguid ei ole.


Võistleja võib hooaja jooksul võistelda Pärnumaa neljapäevakutel ainult ühes võistlusklassis (kehtib ka VV puhul), mis tuleb valida esimese kahe osaluskorra jooksul. Igal neljapäevakul läheb ühel võistlejal arvesse üks (esimesena saadud) tulemus.


Eesti Orienteerumisliidu kood


Neljapäevakutel kasutatakse võistlejate tuvastamiseks EOL koode. EOL kood on unikaalne ja tasuta. Seda kasutatakse nii orienteerumispäevakutel kui suurematel orienteerumisvõistlustel Eestis. Koodi on võimalik tellida EOL kodulehelt või täites vastava blanketi korraldaja juures (must kaust).


Rajad


Iga võistleja võib vabalt valida oma võimetele vastava raja.


rada tavarada lühirada sprint KP-de arv
1. rada 8,0 + km  4,0 – 5,0 km ~4,0 km (optimaalne) vähemalt 15 KP
2. rada 5,5 – 8,0 km 3,0 – 4,0 km ~3,0 km (optimaalne) vähemalt 12 KP
3. rada 3,0 – 5,5 km 2,0 – 3,0 km ~2,0 km (optimaalne) vähemalt 8 KP
4. rada 2,0 – 3,0 km 1,0 – 2,0 km ~1,0 km (optimaalne) vähemalt 5 KP
5. rada valikrada  kõikidest  KP-dest  


 


Nöörirada


Pargituuri neljapäevakutel on ka nöörirada (4. rada, kuni 2,0 km), ka 3. rada peab olema nendel kordadel kuni 3,0 km.


Keelualad


Keelatud on läbida hoove ja keelualasid ning ületada objekte, mis on vastavalt tähistatud! -> Tutvu tingmärkidega siin ja orienteerumiskaardi tagumisel küljel.


Märkesüsteem


Kõikides klassides elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem, saab kasutada kõiki versioone SI kaarte (SIACS k.a.) kontaktrežiimis.

SI kaardi rentimine korraldajalt 1,50 €/võistleja. Pargituuri neljapäevakutel on klassides MN8-MN16 osalejatele SI-kaardi rentimine tasuta. Rentija kohustub kompenseerima 32,- € SI-kaardi kaotamise või purunemise eest.


VV klassis on üks SI kaart kogu võistkonna peale. Igal liikmel peab olema EOL kood.

Starditakse ja rada läbitakse koos. Stardiaeg võetakse SI jaamast. Võistkond valib ise, millised KP-d ja millises järjekorras läbitakse (5. rada). Võistkond peab finišeerima samuti koos.


Tähistus


Võistluskeskuse asukoht ja parkimise info avaldatakse hiljemalt 2 päeva enne päevaku toimumist klubi kodulehel www.okwest.ee ja www.päevakud.ee. Stardipaika on suurematelt teedelt tähistus.


Osavõtutasu


 

võistlusklass osaluskord terve hooaeg
MN8, 10 | VV sündinud 2009 või hiljem 2 € 40 €
MN12, 14, 16, 18 | VV sündinud 2001-2008 3 € 60 €
M65, 75 | N55, N65 | VV sündinud 2000 või varem 4 € 80 €
MN21, 35, 45 | M55 5 € 100 €
Võistlejal on võimalik tasuda terve hooaja osavõtutasu eest korraga klubi arveldusarvele (Orienteerumisklubi West, SEB a/a EE591010902000877004) hiljemalt enne esimest neljapäevakut, s.o. hiljemalt 7. aprilliks 2021, ülekande selgitusse märkida kindlasti võistleja nimi ja võistlusklass kelle eest tasutakse. Terve hooaja stardimaksu summa on 20 korra maksumus (6 korda tasuta). OK West auhinnavõistluse osavõtutasu suurus on toodud selle võistluse juhendis.


 


Võistleja registreerib igal neljapäevakul enda osalemise ja maksab osavõtutasu (kui seda pole eelnevalt terve hooaja eest tehtud) rohelises RMK logoga telgis. Kohtunik kirjutab võistleja EOL koodi, nime, võistlusklassi, valitud raja ja renditud SI-kaardi puhul kaardi numbri raamatusse ning annab võistlejale valmis trükitud rajaga kaardi.


Start avatud


08.04 – 26.08 kella 17.00-st,

2.09 – 30.09 kella 16.30-st.

9. oktoober startide algus kell 12:00, vastavalt stardiprotokollile.


Finiš avatud:


08.04 – 26.08 kella 20:00-ni

2.09 – 30.09 kella 19.00-ni.

Hiljem finišeerinud võistleja tulemus tühistatakse, välja arvatud kohtunikud.


SI kaardi kasutamine


Stardis tühjendab võistleja vastavas SI jaamas (NULLIMINE) ise oma SI kaardi ja kontrollib seda teises jaamas (KONTROLL). Stardiaeg läheb käima, kui võistleja paneb oma SI kaardi stardijaama (START).

Tutvu raja läbimise juhendiga siin.

Kõik võistlejad peavad peale raja läbimist tegema SI kaardiga märke ka finišijaamas ja seejärel finišikohtuniku juures oma tulemuse SI-kaardilt maha lugema.

Finišis peab võistleja tagastama renditud SI kaardi.


Aus mäng


Igal osalejal peab olema oma SI kaart (va VV klassis, kus SI kaart on võistkonnal) ja oma korraldajalt saadud võistluskaart (ka VV klassi igal liikmel).

Minimaalne vahe eelmise startijaga 30 sekundit ja rada läbitakse iseseisvalt.

Võistlusmaastikul viibimine enne oma starti on keelatud:

– Soojendust tohib teha vaid maastiku sellel osal, kus ei asu kontrollpunkte.

– Raja läbimine koos lapse või algaja orienteeruja  juhendamiseks või julgestuseks on lubatud alles peale oma raja läbimist.

– Korduvalt juhendi vastu eksinud võidakse jätta ilma auhinnalisest kohast.


Turvalisus ja esmaabi


Osavõtt neljapäevakust toimub omal riisikol. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

Esmaabi vajadusel pöördu finišikohtuniku poole.


Tulemused


Neljapäevakute arvestust peetakse punktisüsteemis. Võistlejad seatakse 1.-4. rajal aegade põhjal paremusjärjestusse, mehed ja naised eraldi. Vanuseklassides MN12 kuni M75 ja N65 saavad võistlejad vastavalt kohale punktid järgmiselt:


rada 1. koht 2. koht 3. koht 4. koht 5. koht 6. koht
1. 100 95 90 87 85 84 83 …
2. 80 75 70 67 65 64 63 …
3. 60 55 50 47 45 44 43 …
4. 40 35 30 27 25 24 23 …
5. 10 10 10 10 10 10 10 …
Vanuseklassides MN8MN10 saavad kõik osalejad olenemata läbitud rajast ja saadud tulemusest 10 punkti, kuid hoiavad seejuures vastava raja kohapunktid teiste klasside võistlejate ees kinni.


 


5. raja läbinud võistlejaid ja võistkondi paremusjärjestusse ei seata, iga osaleja (VV klassis võistkonna iga liige) saab 10 punkti.

Võrdsete tulemuste korral saavad võistlejad kõrgema koha punktid.

1.-4. rajal katkestanud võistleja (kõik KP-d pole läbitud või on läbitud vales järjekorras) loetakse 5. rajal osalenuks ja ta saab 5. raja punktid.


Tühistatud võistleja (finišisse hilinemine, reeglite vastu eksimine) saab 0 punkti.

Vastavalt saadud punktidele koostatakse klasside kaupa protokollid.

Võistlustulemused avaldatakse OK West kodulehel tulemuste all.


OK West auhinnavõistlusel saab iga põhivõistlusel raja määruste päraselt läbinud võistleja sõltumata võistlusklassist neljapäevakute arvestuses 200 punkti, avatud rajal osaleja või võistluse katkestanud või tühistatud võistleja saab 20 punkti.


Koondarvestus


Neljapäevakute koondarvestusse läheb 19 paremat tulemust. Kokkuvõttes autasustatakse iga klassi kolme paremat, kes on osalenud vähemalt 10 neljapäevakul.

Iga rajameister saab oma neljapäevaku korraldamise eest 100 punkti. Iga OK West auhinnavõistluse kohtunik saab neljapäevakute arvestuses 200 punkti.


Andmekaitse


1. Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada.

2. Võistluste protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.

3. Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.