fbpx

Tori valla lahtised MV lauamängude mitmevõistluses

Sündmuse andmed

  • Laupäev | 23. nov. 2019
  • 10:00
  • Tori Põhikooli võimla
  • 56910009

Eesmärk
Populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist. Selgitada välja turniiri parimad lauamängude üksikaladel ja mitmevõistluses.
Aeg, koht, registreerimine
Võistlused toimuvad 23.11.2019 Tori Põhikooli võimlas algusega kell 10.00. Võistlejate nimeline registreerimine toimub e-posti aadressil tori.spordiklubi@gmail.com või võistluspäeval kell 9.30 – 9.50 võistluspaigas.
Osavõtjad ja võistlusklassid
Osaleda võivad kõik huvilised. Tervisliku seisundi eest vastutab võistlustel iga sportlane ise.
Võistlusklassid:
mehed (2003 ja varem sündinud)
naised (2003 ja varem sündinud)
poisid (2004 ja hiljem sündinud)
tüdrukud (2004 ja hiljem sündinud

Korraldamine ja tulemuste arvestamine
Võistlused korraldab ja viib läbi Tori Spordiklubi. Võistluste läbiviimisel rakendatakse Eestis kehtivaid lauatennise, koroona, male ja kabe võistlusmäärusi. Võistlus toimub ringsüsteemis vastavas võistlusklassis registreeritud võistlejate vahel. Viiakse läbi võistlused neljal alal (male, kabe, koroona, lauatennis); mitmevõistluse arvestuses osalemiseks peab võistleja osalema vähemalt kolmel alal. Ala võistluskorraldus sõltub osalejate arvust ning võistluse korraldajal on õigus kohapeal otsustada males ja kabes antava mõtlemisaja ning koroonas ja lauatennises läbiviidavate kohtumiste arvu. Osalejate vähesuse korral võidakse erinevate võistlusklasside võistlejad panna koos võistlema.
Paremusjärjestus määratakse igal alal punktide kogusummaga ning mitmevõistluse arvestusse liidetakse kolme parema ala punktid. Võrdsete punktide korral üksikalal arvestatakse: I omavahelise kohtumise tulemust, II võidetud matšide arvu, III viiakse läbi korduskohtumine. Võrdsete punktide korral mitmevõistluses arvestatakse: I tulemust neljandal alal, II võidetud alade arvu, III tulemust males.
Igal alal annab I koht – 20 punkti, II koht – 18 punkti, III koht – 16 punkti, IV koht 15 punkti jne.
Autasustamine
Iga ala kolme paremat kõigis võistlusklassides autasustatakse diplomi ja meenega. Mitmevõistluse kolme paremat autasustatakse karika ja diplomiga.
Majandamine ja inventar
Osavõtumaksu ei ole. Võistlejatega seotud kulud kannavad võistlejad. Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja vahetusjalatsid. Muu inventari ja võistluspaiga valmisoleku eest vastutab korraldaja.
Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja koos võistlejatega
kohapeal.

Info 56910009 Andra Sõmer