RANNAMÄNGUD 2018-2019

Pärnumaa Omavalitsuste XXV Rannamängud Kihnus 14-15.juuli, 2018

Koondtabel 2018

Tulemused 2018

Tulemused 2018


RANNAMÄNGUD 2016-2017

2016. ja 2017. aastal Lääne- ja Lõuna-Pärnumaa piirkonna omavalitsuste elanikele Rannamänge korraldava Pärnumaa Spordiliidu eesmärgiks on paikkonna eripärasid arvestava ja traditsioonilise spordisündmuse korraldamine. Tugevdamaks tegevuspaiga identiteeti, on sündmus mõeldud Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonnas elavatele inimestele nende aktiivse elustiili toetamiseks ning valikuvõimaluse pakkumiseks. Mängud korraldatakse 2-aastase koostööprojektina. 2016. aastal on projekti partnerorganisatsiooniks Varbla Spordiselts (Varemurru puhkekeskus) ning 2017. aastal Spordiklubi Tahk (Tahkuranna Vald).

Projekti oodatav mõju

  • Kohaliku kogukonna aktiviseerumine – organisatsioonid ja üksikisikud
  • Suurenenud valikuvõimalused ning tegevuste pakkumine
  • Traditsioonide säilitamine ja edendamine

Finantseerimine

Projekti baasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest läbi Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme. Ligikaudu 23% projekti maksumusest kaasfinantseeritakse Pärnumaa Spordiliidu ja kohalike omavalitsuste poolt.

Juhend 2017

Koondtabel 2017

Tulemused 2017