PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE XXVII RANNAMÄNGUD

Eesmärk: Arendada valdade vahelist koostööd kultuurilis-sportliku tegevuse kaudu ja jätkata rannamängude traditsiooni. Selgitada välja parimad sportlased ja edukamad vallad.

Toimumise aeg ja koht: 22. august, 2020, Lääneranna vallas, Pärlseljal. Mängude algus 9:00.

Juhtimine: Eestvedamist teostab Lääneranna vallavalitsus, koos osavõtvate valdade esindajate ja Pärnumaa Spordiliiduga.

Osavõtjad: Häädemeeste vald, Audru osavald, Tõstamaa osavald, Lääneranna vald ja Kihnu vald.

Küsimused ja ettepanekud:

  1. Lääneranna Vallavalitsus Annika Urbel, annika.urbel@laaneranna.ee, 59040530
  2. Pärnumaa Spordiliit Kaisa Kirikal, info@psl.ee, 5349 4331

JUHEND

TULEMUSED

ORIENTEERUMISE TULEMUSED

PILDID

 


PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE XXVI RANNAMÄNGUD

Toimumise aeg ja koht: 3-4. august, 2019, Audru osavallas. Mängude algus 11:00.

Juhtimine: Eestvedamist teostab Audru osavald, koos osavõtvate valdade esindajate ja Pärnumaa Spordiliiduga.

Osavõtjad: Häädemeeste vald, Audru osavald, Tõstamaa osavald, Lääneranna vald ja Kihnu vald.

Küsimused ja ettepanekud:

  1. Audru Spordiselts Õie Killing; oie.killing@spatervis.ee, 5621 2600
  2. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse direktor Jekaterina Põldots; kati.p@audru.ee, 5804 0443
  3. Pärnumaa Spordiliit Kaisa Kirikal; info@psl.ee, 5349 4331

JUHEND

TULEMUSED

ORIENTEERUMISE TULEMUSED

PILDID


RANNAMÄNGUD 2018

Pärnumaa Omavalitsuste XXV Rannamängud Kihnus 14-15.juuli, 2018

Koondtabel 2018

Tulemused 2018

Tulemused 2018


RANNAMÄNGUD 2016-2017

2016. ja 2017. aastal Lääne- ja Lõuna-Pärnumaa piirkonna omavalitsuste elanikele Rannamänge korraldava Pärnumaa Spordiliidu eesmärgiks on paikkonna eripärasid arvestava ja traditsioonilise spordisündmuse korraldamine. Tugevdamaks tegevuspaiga identiteeti, on sündmus mõeldud Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonnas elavatele inimestele nende aktiivse elustiili toetamiseks ning valikuvõimaluse pakkumiseks. Mängud korraldatakse 2-aastase koostööprojektina. 2016. aastal on projekti partnerorganisatsiooniks Varbla Spordiselts (Varemurru puhkekeskus) ning 2017. aastal Spordiklubi Tahk (Tahkuranna Vald).

Projekti oodatav mõju

  • Kohaliku kogukonna aktiviseerumine – organisatsioonid ja üksikisikud
  • Suurenenud valikuvõimalused ning tegevuste pakkumine
  • Traditsioonide säilitamine ja edendamine

Finantseerimine

Projekti baasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest läbi Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme. Ligikaudu 23% projekti maksumusest kaasfinantseeritakse Pärnumaa Spordiliidu ja kohalike omavalitsuste poolt.

Juhend 2017

Koondtabel 2017

Tulemused 2017