Tallinna Ülikooli poolt pakutavaid huvitavaid koolitusi (veebruar-aprill)

  • 07.02.2019 Laste Trenn: millega arvestada ja kuidas nendega töötada?
  • 09.02.2019 Eelkooliealiste laste ujumise algõpetus koos mängulise harjutusvaraga
  • 18.02.2019 Lugu liigutuse taga – liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara
  • 22.02.2019 Fitness ja rühmatreeningu kontseptsiooni kasutamine kehalise kasvatuse tundides
  • 01.03.2019 Joogameetodite kasutamine kehalises kasvatuse- ja treeningtundides
  • 01.03.2019 Noorte jõutreening – kas hea või halb, vajalik või hädavajalik?
  • 04.03.2019 Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus
  • 07.03.2019 Sportlase murdeiga: mida teha ja kuidas üle elada?
  • 28.-29.03.2019 Tänapäeva noorte üldfüüsiline baas, efektiivse liikumistunni läbiviimine ja analüüs – noorte motiveerimine spordis
  • 22-23.03; 12.-13.04.2019 Inimese anatoomia ja füsioloogia

Laste trenn: millega arvestada ja kuidas nendega töötada? (Tallinna Ülikool)

Aeg: 07.02.2019 algusega kell 10:00, planeeritav lõpp 14:00 (kokku 5 ak. tundi)

Koht: Tallinn, Räägu 49

Koolituse sisu: • laste arengu eripärad ja vajadused; • treeningu ülesehitamine ja praktilised võtted distsiplineerimisel; • õpetamine laste tasandil; • suhtlemine lastega.

Koolitaja: spordipsühholoog Snezana Stoljarova

Osavõtumaks: 55 EUR ( sisaldab koolituse materjale, kohvipausi ning kerget lõunat. ). Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (5 ak h).

Kontakt: Katrin Soidra-Zujev (Täiendusõppe koolitusjuht); e-mail: katrin.soidra-zujev@tlu.ee; Tel 639 1751

REGISTREERI SEMINARILE SIIT