Liikuma Kutsuv Kool on haridusuuendusprogramm, mis on sündinud Tartu Ülikooli liikumislabori ja Eesti koolide koostöös ja mille sihiks on kujundada Eestis liikumissõbralik koolikultuur.

Kuidas saada Liikuma Kutsuvaks Kooliks? Osalege koolitusel, tulge võrgustikku või alustage iseseisvalt!

Liikuma Kutsuvad Koolid Pärnu maakonnas:

Are Kool
Audru Kool
Jõõpre Kool
Kihnu Kool
Lindi Lasteaed-Algkool
Paikuse Põhikool
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Pärnu Mai Kool
Pärnu Raeküla Kool
Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Tammsaare Kool
Pärnu Vanalinna Põhikool
Pärnu Ülejõe Põhikool
Tõstamaa Keskkool
Uulu Põhikool
Varbla Kool
Vändra Gümnaasium