PÄRNUMAA SPORDILIIT

Pärnumaa Spordiliit (lühend PSL) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud liikumisharrastusele ja selleks tingimuste loomisele Pärnumaal. PSL ühendab Pärnumaal tegutsevaid ühendusi ühistegevuseks, ühiste eesmärkide elluviimiseks ning vabatahtliku spordiliikumise koordineerimiseks.

PÄRNUMAA SPORDILIIDU PEAMISED TEGEVUSED: 

  1. liikmete huvide esindamine ja kaitsmine erinevates kohalikes, maakondlikes ja riiklikes organisatsioonides
  2. rahvusliku olümpiakomitee liikmena maakonna spordi esindamine
  3. sporditegevuse koordineerimine Pärnumaal: maakonna meistrivõistluste reguleerimine, erinevate spordi- ja liikumisürituste toetamine, liikumisharrastuse edendamine
  4. koostöö võimendamine teiste spordiorganisatsioonide, riigiasutuste, KOVide, äri-ning muude ühingute ja üksikisikutega;
  5. spordi- ja liikumisharrastuse edendamisel silma paistnud isikute ja organisatsioonide tunnustamine ja toetamine
  6. spordialase informatsiooni kogumine ja selle leviku korraldamine;
  7. spordiliikumise toetamiseks loodud organisatsioonide tegevuse võimendamine;
  8. liikmesklubide esindajatele koolitus- ja arenguvõimaluste loomine.

MISSIOON

“Pärnumaa Spordiliit on Pärnumaa liikumisharrastuse ja spordi kompetentsikeskus.”