Pärnumaa Spordiliit on vaba algatuse korras asutatud ja mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev spordiliikumise ühendus, mille eesmärgiks on edendada, korraldada ja koordineerida noorte, täiskasvanute ja veteranide sporditegevust Pärnumaal.

Pärnumaa Spordiliit ühendab Pärnumaal tegutsevaid spordiklubisid, -ühendusi ja -seltse ning teisi füüsilisi ja juriidilisi isikuid ühistegevuseks, spordiliikumise arendamiseks ning sellealase tegevuse koordineerimiseks.

Pärnumaa Spordiliit on asutatud 10.juulil 1991.a. ja on 16.dets 1947.a. moodustatud Vabatahtlik Spordiühing “Jõud” Pärnu Rajooninõukogu õigusjärglane.

Inimesed

Kaiu Kustasson