Kaisa Aasa

Taire Ojala

Ene Saagpakk

 1. Spordiliidu juhtimine ja esindamine
 2. Pärnumaa Spordiliidu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine erinevates kohalikes, maakondlikes ja riiklikes organisatsioonides ning liikmesklubide esindajatele koolitus ja arenguvõimaluste loomine
 3. Tegevus-ja projektitoetused
 4. Rahastamisvõimaluste otsimine, projektitaotluste koostamine ja projektide elluviimine
 5. Riiklike, maakondlike ja kohalike asutustega partnerlussuhete arendamine
 6. Tunnustusüritused
 7. Liikumisharrastuse populariseerimine Pärnumaal läbi maakondlike liikumisharrastuse tegevuste koordineerimise ja korraldamise.
 8. Nõupidamiste, seminaride, õppepäevade ja täiendkoolituse korraldamine oma töövaldkonnas
 9. Kodulehe, uudiskirjade  ja sotsiaalmeedia haldus
 10. Arengukava seire
 11. Osalemine erinevates riiklikes ja kohalikes komisjonides ja töörühmades
 12. Pärnumaa Meistrivõistluste haldamine
 13. Organisatsiooni võimekuse tõstmine
 14. Liikmesklubidega koostöö
 15. Maakondliku kalendri koostamine
 16. Spordiregistri maakondlikuks juhtisikuks olemine
 17. PSL üldkogu koosolekute ja juhatuse nõupidamiste korraldamine ja koordineerimine ning materjalide koostamine
 1. Koolispordi liikumisharrastuse tegevuste väljatöötamine
 2. Koostöös spordiklubidega tegevuste elluviimine
 3. Koolijuhtidega ja õpetajatega koostöö
 4. Kooliõpilaste kollektiividega koostöö
 5. Koolispordi liikumisharrastuse info jagamine
 6. Kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine
 7. Koolispordi liikumisharrastuse eelarve koostamine
 8. Partnerlussuhete arendamine Tartu Ülikooli liikumislaboriga
 9. Liikuma Kutsuva kooli tegevuste elluviimine
 10. Koolispordi liikumisharrastuse aruandlus
 11. Pärnumaa Spordiliidu esindamine erinevatel riiklikel ja kohalikel spordialastel seminaridel
 12. Liikumisteemadel kõnelemine ja ettekannete tegemine erinevates asutustes
 1. Koolispordi võistluste korraldamine
 2. Kehalise kasvatuse õpetajatega koostöö
 3. Eesti Koolispordi Liidu tegevused
 4. Koolispordi info jagamine
 5. Kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine
 6. Koolispordi võistluste eelarve koostamine
 7. Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga partnerlussuhete arendamine
 8. Koolispordi aruandlus

Juhatus (9-liikmeline)

NimiRollOrganisatsioonKontakt
Maarja TammaiesimeesPärnu Spordikoolmaarja.tammai@spordikool.parnu.ee
Eido TasalainliigeJõulumäe TervisespordikeskusEido.Tasalain@joulumae.ee
Erik NaissaarliigeStriidikool, Eesti Kalisteenika ja Tänavaspordi Liitstriidikool@hotmail.com
Priit AnnusliigeAudru Osavalla keskuspriit.annus1@gmail.com
Madis KoitliigePõhja-Pärnumaa valdmadis.koit@gmail.com
Janar SõberliigeLääneranna spordikool, Lääneranna valdjanar.sober@mail.ee
Kaupo KoplusliigeSpordiklubi A2Kkaupo@a2k.ee
Margo PetersliigeDiscgolfiklubi HIOmargo.peters.ee@gmail.com
Jaana JunsonliigePärnu linnavolikogu, Sütevaka Humanitaargümnaasium, KFK Tiim go Fitjaanajunson@gmail.com

Revisjonikomisjon:

Kaie Toobal, Ülo Liblik