Pärnumaa kohalikud omavalitsused ja nende sporditöötajad:

1. Lääneranna vald. Rahvaarv 5602, pindala 1362 km2 , volikogu liikmeid 21. Ühinesid Varbla, Koonga, Hanila ja Lihula vald.

Spordikooli direktor:  Janar Sõber – 55674748; janar.sober@mail.ee

2. Põhja-Pärnumaa vald. Rahvaarv 8561, pindala 1085,90 km2, volikogu liikmeid 21. Ühinesid Halinga vald, Toosti vald, Vändra vald ja Vändra alev.

Kultuuri- ja spordispetsialist: Maarja Säde5330 0171, maarja.sade@pparnumaa.ee

3. Saarde vald. Rahvaarv 4873, pindala 1064,70 km2, volikogu liikmeid 15. Ühinesid Saarde vald ja Surju vald.

Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa spordihoone juhataja: Toivo Tallo – 53326785; toivo@sksaarde.ee

4. Häädemeeste vald. Rahvaarv 4980, pindala 493,74 km2, volikogu liikmeid 19. Ühinesid Häädemeeste vald ja Tahkuranna vald.

Kultuurinõunik: Aire Kallas-Maddison – 4465100/535854; aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

Uulu Kultuuri-ja spordikeskuse juhataja: Egle Vutt5345 1405; uuluksk@haademeeste.ee

5. Tori vald. Rahvaarv 11716, pindala 611,11 km2, volikogu liikmeid 23. Ühinesid Are vald, Tori vald, Sauga vald ja Sindi linn.

Rahvatervisespetsialist: Kairi Gustavson – 5218455; kairi.gustavson@torivald.ee

MTÜ Terve Are juhatuse liige/Are Valla avatud noortekeskuse noorsootöötaja: Eliise Killingeliise.killing@gmail.com

Tori Spordiklubi juhatuse esimees: Andra Sõmer – 5691 0009; tori.spordiklubi@gmail.com

Sindi piirkond: Kauri Mitt – 5373 8859; kaurimitt@gmail.com

6. Pärnu linn. Rahvaarv 51730, pindala 855,24 km2, volikogu liikmeid 39. Ühinesid Audru vald, Paikuse vald ja Pärnu linn ning sundliideti Tõstamaa vald.

Spordinõunik: Johanna Lepp – 444 8243; johanna.lepp@parnu.ee

7. Kihnu vald. Rahvaarv 701, pindala 16,90 km2, volikogu liikmeid 9. Ei ühinenud, seadusega antud eristaatus, kuna tegemist saarelise vallaga.

Volikogu esimees: Veera Leas– 518 6819; veera.leas@gmail.com

http://pol.parnumaa.ee/haldusreform