LIIKMEKS ASTUMINE

Liikmeks astumiseks peab spordiklubi esitama spordiliidu juhatusele:
  1. Täitma Pärnumaa Spordiliidu liikmeks astumise avalduse;
  2. Spordiorganisatsiooni juhatuse otsus PSL liikmeks astumiseks;
  3. Põhikirja;
  4. Liikmete nimekirja.

Pärnumaa Spordiliidu liikmete nimekiri.

Liikmeks olemise eelised

  1. Üldkoosolekutel kaasarääkimine
  2. PSL poolt korraldatavatel koolitustel tasuta käimine
  3. Aruteludes kaasarääkimine
  4. Info kiire kohalejõudmine listis olemisega