Pärnumaa Spordiliit korraldab Pärnumaa spordi-ja tervisedendustöötajatele regulaarseid koostööseminare.

Nende eesmärk on: 

 • Tõhustada koostööd Pärnumaa kohalike omavalitsuste vahel spordi-ja liikumisvaldkonnas
 • Kutsuda ja viia ellu ühiseid koostööprojekte
 • Tutvuda KOV-i sporditööga
 • Käia väljaspool Pärnumaad tutvumas teiste KOVide ja riikide spordikorraldusega
 • Ühised fookused üle kogu Pärnu maakonna
 • Kohalike omavalitsuste vaheliste suhete parandamine
 • Erinevate otsuste nõustamine
 • Probleemide arutelu (erinevad vaatenurgad ja seisukohad)
 • Maakondlike spordispetsiifiliste küsimuste lahendamine
 • Spordiliidu arengukava uuendamine

Toimunud koostööseminarid:

 1. 2024
  1. 5.03.20 – turunduskoolitus parimate ja halvimate praktikatega
  2. 22.01.2024 – tutvumine Põhja-Pärnumaa VV spordikorraldamisega
 2. 2023
  1. 9.10.2023 – ümarlaud erinevate teemade osas spordis
  2. 10-11.08 – Saaremaa (kolme maakonna koostegemise Jõud!)
  3. 18.05 – tutvumine Pärnu LV spordikorraldamisega
  4. 24-26.04 – Soome õppesõit
 3. 2022
  1. 22.11 – tutvumine Tori VV spordikorraldamisega
  2. 1-2.08 – tutvumine Kihnu VV spordikorraldamisega
  3. 9.03 – tutvumine Lääneranna VV spordikorraldamisega
 4. 2021
  1. 3.11 – tutvumine Saarde VV spordikorraldamisega
  2. 21.06 – tutvumine Häädemeeste VV ja Jõulumäe TSK spordikorraldamisega
 5. 2020
  1. 23.11 – Kohtumine Kultuuriministeeriumi esindajatega
  2. 17.08 – Sotsiaalmeedia koolitus ja KOV tegevuste tutvustus
  3. 10.06 – projektikirjutamise koolitus
  4. 4.02 – Pärnumaa Mängud ja Pärnumaa MV (endised suve ja talimängud) – teie eelarved KOVis, tutvuge juhendiga; Maakondlik projekt – eelarve, kuupäevad, tegevused; Suvine kahepäevane koostööseminar – kus ja mis aeg parim; Pärnumaa kogupere Spordipäevad – tutvustus; Asutuste liikumiskuu – tutvustus; Pärnumaa asutuste tervisekäitumise ja töövõimekuse seose uuring – tutvustus
 6. 2019
  1. 12-13.08 – “Koostegemise JÕUD!” Ermistu puhkekeskuses (ühisprojektid)
  2. 16.04 – Pärnumaa MV Kergejõustikus; Pärnumaa Mängud (endised suve ja talimängud; 15. Eestimaa Suvemängud; Pärnumaa Võimlemispidu 2020 aasta märtsis; Tervise koolitus igasse omavalitsusse