Pärnumaa Spordiliit ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž kutsuvad vastama Pärnumaa ettevõtete ja asutuste töötajate spordikäitumisi kaardistavale küsitlusele.

Uuringu eesmärgiks on kaardistada töövõime ja tervisekäitumise vahelisi seoseid Pärnumaal ja teada saada kuidas tööandja aitab kaasa töötaja liikumisharjumuste kujundamisele.

  1. Kas ja miks töötajad ei liigu ja mis paneks mitteliikujad liikuma?
  2. Mis teeb inimese töövõimekamaks?
  3. Kas tööandja peaks olema töötaja liikumishoiakute kujundajaks?
  4. Kuidas tööandja saaks aidata töötajaid liikumisharjumuste kujundamisel?

Uuringu läbiviimiseks kasutatakse Tartu Ülikooli Pärnu kolledži abi. Metoodilise mudeli koostamise ning analüüsi eest vastutab sotsiaaltöö osakonna statistikaassistent Kandela Õun ning planeerimisse panustab mitu tudengitki. Pärnumaa Spordiliidu rolliks on uuringu küsimustiku levitamine, tutvustamine ning esitluse korraldamine.

UURINGU TULEMUSED

Lisainfo: Kaisa Kirikal, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht, 53494331, info@psl.eewww.psl.ee


Pärnumaa Spordiliit käivitas koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja teiste partneritega maakonna elanike liikumisharjumuste ja –hoiakute kaardistamiseks uuringu.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Arenduskeskus ning Pärnumaa Spordiliit sõlmisid koostöölepingu, millega 2019. aasta mai kuuks valmis inimeste liikumisharjumusi ja hoiakuid kaardistav uuring. Projekti rahastasid Pärnumaa Spordiliit ja Eesti Tervisearengu Instituut. Tulemusi tutvustati 23.mail Valgeranna Golfi restoranis ning maakonna ajaloos esimene omataoline uuring peaks andma sisendit maakonna terviseedenduse ja liikumisharrastuse arendamiseks. Uuringut hakatakse kasutama tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsil ning selle põhjal on näiteks võimalik luua seoseid inimeste soo, majandusliku ja hariduse tausta, rahvuse ning muude näitajate vahel. Samuti selgitati välja asjaolud, mis takistavad inimestel regulaarse liikumisega tegelemast, milline on pärnumaalaste enesekriitika, kui haigeks või terveks end peetakse jpm.

Kuna Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile korraldavad juba aastaid üle-eestilist kehalise aktiivsuse uuringut ning 2015. aastal viidi läbi laste liikumisuuring, saab Pärnumaa tulemusi riigi keskmisega kõrvutada ning sealt edasi nii mõndagi järeldada. Lisaks uuriti 2016. aastal Pärnus inimeste tervisekäitumist, mis annab võimaluse mainitud töögi vahel võrdlusmomenti luua.  Kvantitatiivmeetodil tehtud uuringu esindusliku valimi suuruseks on statistilistele näitajatele tuginedes 378 isikut, kuid eesmärk oli koguda vastuseid vähemalt 500 respondendilt. Meie suureks heameeleks tuli vastuseid 1446 inimeselt, kus 202 vastanut sai liigitada mitteharrastajaks ja 1244 harrastajaks.

Uuringu läbiviimiseks kasutati Tartu Ülikooli Pärnu kolledži abi. Metoodilise mudeli koostamise ning analüüsi eest vastutab sotsiaaltöö osakonna statistikaassistent Kandela Õun ning planeerimisse panustab mitu tudengitki. Pärnumaa Spordiliidu rolliks oli uuringu küsimustiku levitamine, tutvustamine ja esitluse korraldamine.

Ajakava

Tutvustav esitlus

Uuringu tulemused

Kokkuvõte

Erinevad meediakajastused uuringu kohta:
  1. Marathon100
  2. Pärnu Postimees