PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE XXIX RANNAMÄNGUD

Eesmärk: Arendada valdade vahelist koostööd kultuurilis-sportliku tegevuse kaudu ja jätkata rannamängude traditsiooni. Selgitada välja parimad sportlased ja edukamad vallad.

Toimumise aeg ja koht: 20.august, 2022, Jõulumäe Tervisespordikeskus

Juhtimine: Võistlused korraldab Häädemeeste vald ja Pärnumaa Spordiliit koos osavõtvate valdadega.

Osavõtjad: Häädemeeste vald, Audru osavald, Tõstamaa osavald, Lääneranna vald ja Kihnu vald.

Küsimused ja ettepanekud:

  1. Häädemeeste vald – Aire Kallas-Maddison, aire.kallasmaddison@haademeeste.ee, 53585406
  2. Pärnumaa Spordiliit – Kaisa Kirikal, info@psl.ee, 53494331

JUHEND

REGISTREERIMINE

KERGEJÕUSTIKU REGISTREERIMINE JA TULEMUSED

TULEMUSED

PILDID


PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE XXVIII RANNAMÄNGUD

Toimumise aeg ja koht: 28.august, 2021, Tõstamaa osavallas.

PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE XXVII RANNAMÄNGUD

Toimumise aeg ja koht: 22. august, 2020, Lääneranna vallas, Pärlseljal. Mängude algus 9:00.


PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE XXVI RANNAMÄNGUD

Toimumise aeg ja koht: 3-4. august, 2019, Audru osavallas. Mängude algus 11:00.

JUHEND

TULEMUSED

ORIENTEERUMISE TULEMUSED

PILDID


RANNAMÄNGUD 2018

Pärnumaa Omavalitsuste XXV Rannamängud Kihnus 14-15.juuli, 2018

Koondtabel 2018

Tulemused 2018

Tulemused 2018


RANNAMÄNGUD 2016-2017

2016. ja 2017. aastal Lääne- ja Lõuna-Pärnumaa piirkonna omavalitsuste elanikele Rannamänge korraldava Pärnumaa Spordiliidu eesmärgiks on paikkonna eripärasid arvestava ja traditsioonilise spordisündmuse korraldamine. Tugevdamaks tegevuspaiga identiteeti, on sündmus mõeldud Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonnas elavatele inimestele nende aktiivse elustiili toetamiseks ning valikuvõimaluse pakkumiseks. Mängud korraldatakse 2-aastase koostööprojektina. 2016. aastal on projekti partnerorganisatsiooniks Varbla Spordiselts (Varemurru puhkekeskus) ning 2017. aastal Spordiklubi Tahk (Tahkuranna Vald).

Projekti oodatav mõju

  • Kohaliku kogukonna aktiviseerumine – organisatsioonid ja üksikisikud
  • Suurenenud valikuvõimalused ning tegevuste pakkumine
  • Traditsioonide säilitamine ja edendamine

Finantseerimine

Projekti baasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest läbi Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme. Ligikaudu 23% projekti maksumusest kaasfinantseeritakse Pärnumaa Spordiliidu ja kohalike omavalitsuste poolt.

Juhend 2017

Koondtabel 2017

Tulemused 2017