Pärnumaa Spordiliit teeb tihedat koostööd maakonna tervise edendamise jaoks Pärnumaa Arenduskeskusega.

Üheskoos viiakse ellu uuringuid, kampaaniaid ja projekte. Spordiliit on veendunud, et lisaks liikumisele on olulised ka muud faktorid, mis mõjutavad meie tervist – tervislik toitumine, vaimne tervis, turvalisus jne. Sellega seoses lööme aktiivselt kaasa maakonna tervisedendusega.

Meie koostööpartnerid Pärnumaa Arenduskeskusest:

Saale Kivikangur, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, 505 9797, saale@parnumaa.ee

Merle Einola, rahvatervise koordinaator, telefon: 5566 7906, e-mail: merle@parnumaa.ee

Pärnumaa Arenduskeskus tegeleb paikkonna tervisedendusega ning aitab kaasa turvalise maakonna kujundamisele.

Peamised tegevused on:

 1. Tervise ja turvalisuse valdkonna koostöövõrgustiku koordineerimine kolme sektori vahel
 2. Riiklike rahvatervise ja siseturvalisuse alaste tegevuste elluviimise toetamine maakonnas
 3. Maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava koostamine
 4. Kohalike omavalitsuste valdkonnapõhine nõustamine ja koolitamine
 5. Tervist toetava töö- ja elukeskkonna loomine
 6. Vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö
 7. Liikumisharrastuse vajalikkusest teadvustamine ja hoiakute kujundamine
 8. Tervisliku toitumise propageerimine
 9. Koostöövõrgustiku käivitamine kohaliku toidu kättesaadavuseks toitlustusettevõtetes, töökohtades, avaliku sektori asutustes ja haridusasutustes
 10. Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) ja Tervist Edendavate Koolide (TEK) tegevuse toetamine
 11. Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku laiendamine ja tervisedendus ettevõtetes
 12. Koostööpäevad valdades “Terve ja turvaline kodukant”
 13. Tervise ja turvalisuse projektide elluviimine