Pärnumaa Spordinõukogu

12-13.august, 2019, toimus Ermistu puhkekeskuses Pärnumaa KOVide spordijuhtide koostööseminar, kus pandi alus Pärnumaa Spordinõukogu loomisele. 10.septembril toimunud juhatuse koosolekul otsustati moodustada nõuandev organ tegevjuhile – Pärnumaa spordinõukogu, kuhu esialgu kuuluvad omavalitsustes sporditöö eest vastutavad isikud.

Peamised tegevused on: 

 1. Koostööseminarid
 2. Ühised fookused üle kogu Pärnu maakonna
 3. Ühiste projektide kirjutamine ja elluviimine
 4. Ühine maakondlik tunnustamine riiklikel tunnustusüritustel
 5. Kohalike omavalitsuste vaheliste suhete parandamine
 6. Erinevate otsuste nõustamine
 7. Probleemide arutelu (Erinevad vaatenurgad ja seisukohad)
 8. Maakondlike spordispetsiifiliste küsimuste lahendamine
 9. Maakonna spordi arengukava koostamine
 10. Spordiliidu arengukava uuendamine
 11. KOVide spordiosa  arengukavades
 12. Tugiorgan Pärnumaa Spordiliidu tegevjuhile
 13. Pärnumaa sporditegijate valimine koostöös juhatusega