Taotlemise tingimused:

 1. Üldsätted
  1. Käesolev kord sätestab liikumisharrastuse edendamiseks eraldatud toetuse andmise ja kasutamise tingimused;
  2. Toetust võivad taotleda Pärnumaale registreeritud ja maakonnas tegutsevad spordiorganisatsioonid, kellel ei ole Pärnumaa Spordiliidu ega Eesti spordiregistri ees võlgnevusi. Samuti peab olema esitatud äriregistrile eelneva aasta majandusaasta aruanne;
  3. Toetuse taotlus koos projekti kirjeldusega esitatakse nõuetekohasel vormil, mis on leitav vastava projektikonkursi teate juurest.
  4. Toetust on võimalik taotleda:
   1. Noortele suunatud liikumisharrastuse tegevuste korraldamiseks;
   2. Pärnu maakonna elanikkonna eri vanusegruppidele ja sihtrühmadele mõeldud liikumisürituste ja liikumisharrastust edendavate tegevuste korraldamiseks;
   3. Spordiala populariseerimiseks korraldatavate ürituste jaoks;
   4. Rahvaspordi võistluste korraldamiseks; 
   5. Erinevad töökohasporti ja töökohaliikumist soodustavate ürituste korraldamiseks.
  5. Info toetuse taotlusvooru kohta avaldatakse Pärnumaa Spordiliidu veebilehel psl.ee.
  6. Projekti taodeldes nõustud oma ürituse läbi viima“Pärnumaa liigub” rahvaspordisarja raames ning nõustud kajastama sarja oma sotsiaalmeediakanalites ja plakatitel. Eesmärk on toetatava projekti kvaliteedi tõus, osalejate arvu märgatav suurenemine ja pakutavate teenuste laiendamine.
 2. Taotluse esitamine
  1. Projektitaotluse vorm on leitav vastava konkursi väljakuulutamise lehel;
  2. Taotlusel märgitakse ära kõik taotluses küsitud andmed;
  3. Projekti finantseerimistaotlus on soovitav esitada maksimaalselt 1000 eurole;
  4. Üks taotleja võib esitada mitu finantseerimistaotlust;
  5. Projektitaotleja omaosalus peab olema minimaalselt 30%.
 3. Taotluse läbivaatamine
  1. Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht kontrollib esitatud taotluste vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitab spordiliit sellest taotlejat ning annab tähtaja nende kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi soovitud tähtajaks, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.
 4. Toetuse eraldamine ja järelvalve
  1. Toetuse eraldamise otsustab Pärnumaa Spordiliidu juhatus vastavalt tegevjuhi ettepanekutele;
  2. Toetus on sihtotstarbeline ning seda tohib kasutada vaid projektitaotluses näidatud tegevuste korraldamiseks;
  3. Toetuse saaja peab selleks ette nähtud vormil esitama tähtajaliselt aruande;
  4. Pärnumaa Spordiliidul on õigus nõuda toetus tagasi juhul, kui:
   1. toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
   2. toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.
  5. Spordiliidul on õigus nõuda kulude tegemist tõendavate dokumentide koopiaid.
 5. Pärnumaa Spordiliidu kohustused
  1. Pärnumaa Spordiliit tagab omalt poolt “Pärnumaa liigub” seeriaüritusel vähemalt seitsmel etapil osalenud isikutele auhinna;
  2. Pärnumaa Spordiliit tagab projektitoetuse saajale eraldatud summa vähemalt 7 päeva enne ürituse toimumise aega.

Kinnitatud Pärnumaa Spordiliidu juhatuse otsusega 11.oktoobril, 2023

Lisainfo:Kaisa Aasa, MTÜ Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht, info@psl.ee+37253494331


Taotluse täitmiseks loo endale konto siin, või logi palun sisse siit.