Taotlemise tingimused:

 1. Pärnumaa Spordiliidu poolt eraldatakse liikumisharrastuse toetusraha üldise liikumisharrastuse arendamiseks ja laiendamiseks Pärnumaal.
 2. Projekti finantseerimistaotlus on soovitav esitada maksimaalselt 1000 eurole.
 3. Üks taotleja võib esitada mitu finantseerimistaotlust.
 4. Pärnumaa Spordiliit eraldab liikumisharrastuse toetusraha projekti elluviimiseks Pärnumaal.
 5. Toetust saavad taodelda need spordiorganisatsioonid, kes võimaldavad liikumisharrastust kõigile Pärnu maakonnas elavatele inimestele, olenemata soost, east, rassist jm.
 6. Sellisteks tegevusteks on Pärnumaa elanikkonna eri vanusegruppidele suunatud liikumisürituste korraldamine.
 7. Taotleval spordiorganisatsioonil peab olema esitatud ja kinnitatud õigeaegselt 2021.a. Eesti Spordiregistri statistiline sporditegevuse aruanne. Samuti peab olema esitatud Äriregistrile 2020.a. majandusaasta aruanne.
 8. Taotleval spordiorganisatsioonil ei või olla riiklike- ega kohalikke maksude maksuvõlga maksukorralduse seaduse tähenduses ega ei tohi olla aruandevõlglane riigi, ega Pärnumaa Spordiliidu ees.
 9. Projektitaotleja omaosalus peab olema minimaalselt 30%.
 10. Projekti taodeldes nõustud oma ürituse läbi viima “Pärnumaa liigub 2022” rahvaspordisarja raames ning nõustud kajastama sarja oma sotsiaalmeediakanalites ja plakatitel. Eesmärk on toetatava projekti kvaliteedi tõus, osalejate arvu märgatav suurenemine ja pakutavate teenuste laiendamine.
 11. Pärnumaa Spordiliit võib taotletavat summat vähendada lähtuvalt ülalloetletud hindamiskriteeriumitest.
 12. Pärnumaa Spordiliidul on õigus eraldatud vahendite mittesihipärasel kasutamisel katkestada vahendite eraldamine ja need tagasi nõuda.
 13. Pärnumaa Spordiliidul on õigus kontrollida eraldatud vahendite sihipärast kasutamist.

Projektitoetuse saaja kohustused:

 1. Projektitoetuse kasutaja on kohustatud kasutama eraldatud vahendeid sihipäraselt, vastavalt esitatud taotlusele.
 2. Toetuse saaja on kohustatud esitama Pärnumaa Spordiliidule tegevusaruande hiljemalt 1.detsembriks, 2022, selleks ette nähtud vormil.

Pärnumaa Spordiliidu kohustused:

 1. Pärnumaa Spordiliit tagab omalt poolt “Pärnumaa liigub 2022” seeriaüritusel vähemalt seitsmel etapil osalenud isikutele auhinna.
 2. Pärnumaa Spordiliit tagab projektitoetuse saajale eraldatud summa vähemalt 7 päeva enne ürituse toimumise aega.

Lisainfo:
Kaisa Kirikal
MTÜ Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht

info@psl.ee
+37253494331


Taotluse täitmiseks loo endale konto siin, või logi palun sisse siit.