fbpx
Kommentaarid puuduvad

Alanud on põhjalik eestlaste liikumist uuriv küsitlus

Kultuuriministeeriumi tellimusel viiakse kuni 2022. aasta jaanuarini läbi küsitlus, et analüüsida Eesti inimeste liikumiskoormust ja täiustada teadmisi nende liikumisaktiivsusest. Senised uuringud ei ole piisavad, et nende põhjal saaks arendada tõenduspõhist poliitikat.

„Inimeste vähene kehaline aktiivsus on üks suurimaid terviseriske maailmas. Probleem on tõsine ka Eestis. Senised uuringud näitavad, et ligikaudu vaid ligi viiendik täiskasvanutest ja veerand lastest liiguvad tervise säilitamise seisukohast piisavalt. Sellised uuringud on hädavajalikud, et nende tulemusi arvestades paremini kujundada poliitikaid, mis soodustaks eestlaste liikumist,“ ütles kultuuriminister Tiit Terik.

Seni valminud uuringutest, mis käsitlevad sportlikku liikumist, selle takistusi ja võimaldajaid, ei piisa, et mõista Eesti täiskasvanute ja laste liikumiskoormust tervikuna ning arendada nende andmete põhjal tõenduspõhist poliitikat.

Küsitlus kestab jaanuarini 7–17-aastaste laste ja noorte ning 18–75-aastaste täiskasvanute seas. Kutse uuringus osalemiseks saadeti 7500 täiskasvanule ja 2500 lapsevanemale ning plaanitav vastajate arv on 1500 täiskasvanut ja 500 last-noort. Andmeid kogutakse veebi-, telefoni- ja silmast-silma küsitluste kaudu. Küsitluse viib Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi Turu-uuringute AS koostöös ühendusega Sport Kõigile, Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooliga.

Uuringu tulemuste lõppraport valmib hiljemalt 2022. aasta juunis. Täpsemalt saab uuringu kohta lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Lisainfo
Jarko Koort
Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik
628 2239
jarko.koort@kul.ee

Hannus Luure
Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik
526 1431
hannus.luure@kul.ee

Kommenteeri