fbpx
Kommentaarid puuduvad

Pärnumaa Meistrivõistlused ja EMSL Jõud MV sangpommi võistluses 2020 toimuvad 14.märtsil Audru kooli spordihoones

I Eesmärk

  1. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2020.a. meistrid  sangpommi võistluses.
  2. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus sangpommi võistluses.
  3. Selgitada välja Pärnumaa meistrid sangpommi võistluses 2020.aastal.

II Aeg  ja koht

Võistlused toimuvad  14. märtsil 2020.a. Audru Kooli Spordihoones.
Võistluste avamine ja algus kell 11:00.
Võistlejate kaalumine kell 9:00-10:30.

III Juhtimine ja  korraldamine 

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Pärnumaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Valdi Killing, tel. +37256507474 , e-mail valdikilling1@gmail.com

Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV Osavõtjad

Võistlema oodatakse kõiki maakondade spordiklubides registreeritud või maakonna territooriumil elavad, töötavad või õppivad sportlased. Võistkonda kuuluvate sportlaste arv ei ole piiratud. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V Programm

Võistlused on täiskasvanutele ja U18 noormeestele (sündinud 2002 ja hiljem).
Võistkonna suurus on piiramatu.

Noormehed U18 (2002 ja hiljem sündinud) kehakaaludes -75 kg ja +75 kg; 16 kg sangpomm
Mehed kehakaaludes -63kg, -68kg, -73kg, -78kg, -85kg, -95kg, +95 kg; 24 kg sangpomm
Naised kehakaaludes -68kg (12 kg sangpomm) ja +68 kg (16 kg sangpomm)

Meeste individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1 ja tõukamine 2 punkti.
Naistel toimub ainult rebimine.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht – 22 p.; III koht – 20 p.; 4. koht – 18 p.; 5. koht – 17 jne . Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.

VI Autasustamine

Kehakaalude kolme paremat võistlejat autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga. Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.

VII Registreerimine

Registreerimine teha hiljemalt 8. märtsiks 2020.a.

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII Majandamine ja osavõtumaksud

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks tasutakse Pärnumaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel.
Osavõtumaksuks on  6 € võistleja kohta. Lähetuskulud kannavad lähetajad.

Osavõtjatel on võimalik koos registreerimisega tellida lõunasöök Audru kooli sööklas hinnaga 4.50€ võistleja kohta. Toitlustuse maksumus tasutakse toitlustaja poolt esitatud arvete alusel.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

Kommenteeri