fbpx
Kommentaarid puuduvad

Pärnumaa Spordiliit ootab kandidaate noore sportlase preemia peale

Kandidaatide esitamine kuni 21.12.2020 e-maili teel info@psl.ee.

Noore sportlase preemia 2020

  1. Pärnumaa Omavalitsuste Liit koostöös Pärnumaa Spordiliiduga korraldab konkursi ja annab välja ühe preemia.
  2. Taotlusi noore sportlase preemia saamiseks võivad esitada juriidilised ja üksikisikud.
  3. Sportlane, kellele taotletakse preemiat, peab olema Pärnumaa omavalitsuses tegutseva spordiklubi liige, vanuses 16-23 aastat ning kuulub oma alal Eesti paremikku ja esindab riiki rahvusvahelistel võistlustel.
  4. Taotlus peab sisaldama isiku- (nimi, isikukood) ja elukohaandmed ning kontaktandmed (telefon, e-post).
  5. Lisaks taotlusele tuleb esitada ülevaade sportlikest saavutustest ajavahemikul 1.12.2019 kuni 1.12.2020, lisada koopiad olulisematest protokollidest ning spordiklubi ja omavalitsuse soovitus (kui nad ei ole taotluse esitajad).
  6. Taotlus esitatakse Pärnumaa Spordiliidule hiljemalt 21.12.2020 e-posti teel info@psl.ee.

Kommenteeri