fbpx
Kommentaarid puuduvad

Pärnumaal korraldatakse ajaloo esimene liikumisharjumuste uuring

Pärnumaa spordiliit käivitas koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja teiste partneritega maakonna elanike liikumisharjumuste ja –hoiakute kaardistamiseks uuringu.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Arenduskeskus ning Pärnumaa Spordiliit sõlmisid koostöölepingu, millega 2019. aasta kevadeks valmib inimeste liikumisharjumusi ja hoiakuid kaardistav uuring. Projekti rahastavad Pärnumaa Spordiliit ja Eesti Tervisearengu Instituut. Tulemusi on esialgse plaani kohaselt kavas tutvustada järgmise aasta esimeses pooles ning maakonna ajaloos esimene omataoline uuring peaks andma sisendit maakonna terviseedenduse ja liikumisharrastuse arendamiseks. Uuringut hakatakse kasutama tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsil ning selle põhjal on näiteks võimalik luua seoseid inimeste soo, majandusliku ja hariduse tausta, rahvuse ning muude näitajate vahel. Samuti selgitatakse välja asjaolud, mis takistavad inimestel regulaarse liikumisega tegelemast, milline on pärnumaalaste enesekriitika, kui haigeks või terveks end peetakse jpm.

Kuna Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile korraldavad juba aastaid üle-eestilist kehalise aktiivsuse uuringut ning 2015. aastal viidi läbi laste liikumisuuring, saab Pärnumaa tulemusi riigi keskmisega kõrvutada ning sealt edasi nii mõndagi järeldada. Lisaks uuriti 2016. aastal Pärnus inimeste tervisekäitumist, mis annab võimaluse mainitud töögi vahel võrdlusmomenti luua. Kavandatava Pärnumaa uuringu sihtgrupi vanuseks on 15-69 aastat ning see võtab eraldi luubi alla tihe- ja hajaasustuse. Kvantitatiivmeetodil plaanitava uuringu esindusliku valimi suuruseks on statistilistele näitajatele tuginedes 378 isikut, kuid eesmärk on koguda vastuseid vähemalt 500 respondendilt. Eeldusel, et vastamise tõenäosus on 20%, on vajalik väljastada ligi 2500 ankeeti.

Uuringu läbiviimiseks kasutatakse Tartu Ülikooli Pärnu kolledži abi. Metoodilise mudeli koostamise ning analüüsi eest vastutab sotsiaaltöö osakonna statistikaassistent Kandela Õun, ent planeerimisse panustab mitu tudengitki. Pärnumaa Spordiliidu rolliks on uuringu küsimustiku levitamine ning analüüsi tutvustamine.

 

Kommenteeri