fbpx
Kommentaarid puuduvad

Spordi rahastamine saab selgust juurde

Valitsus kiitis heaks kultuuriminister Indrek Saare esitatud mitmed ettepanekud spordi riikliku rahastamise ja selle aluspõhimõtete muutmiseks. Uuendamisel olev rahastamismudel muudab peaaegu 15 aastat kehtinud spordi rahastamissüsteemi selgemaks ning vähendab bürokraatiat.

Kultuuriministeeriumi pressiteade vahendab, et spordi riikliku rahastamise aluspõhimõtete analüüsimises ja vajalike muudatusettepanekute valitsusele esitamises leppis kultuuriminister kokku rahandusministriga juba mullustel riigieelarve läbirääkimistel.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on spordi riiklik rahastamine olnud keeruline ja mitmel juhul ka läbipaistmatu. „Rahastamine on killustatud, mitmetest allikatest toetatakse samu tegevusi, rahastamise põhimõtted ei ole selged taotlejatele ega ka avalikkusele. Riigikogu tehtavad ühekordsed toetused on kujunenud püsivaks toetuseks spordiorganisatsioonide jaoks. See ei ole mõistlik,“ rääkis Saar.

Minister selgitas, et edaspidi jagab spordialaliitude tegevustoetusi Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kultuuriministeerium toetab sporti valdavalt katusorganisatsioonide kaudu, jätkates eraldi näiteks rahvusvaheliste spordisündmuste toetamist. Spordiprojektidele eraldab raha ning ühekordseid toetusi jagab ka edaspidi Kultuurkapital, kes toetab muuhulgas nende spordialaliitude ettevõtmisi, mis ei mahu tegevustoetuse saajate hulka.

Uue mudeli rakendudes vastutab spordialaliitude tegevustoetuse ja noortespordi toetuste jagamise eest EOK. Eraldiste aluseks on ministri määrus, milles sisalduvad uuendatud kriteeriumid töötati välja koostöös spordialaliitudega. Ka Riigikogult EOK kaudu spordiorganisatsioonidele suunatud toetused mahus 1,5 miljonit eurot suunatakse edaspidi Kultuuriministeeriumi kaudu EOKle ning suurem osa sellest liidetakse spordialaliitude tegevustoetustele.

Rahandusministeeriumiga jätkub arutelu hasartmängumaksust laekuvate vahendite jaotuspõhimõtete üle. Kehtiva hasartmängumaksu seaduse kohaselt suunatakse 22% Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) rahast olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks ja 10% jaotab HMN esitatud taotluste põhjal teistele spordivaldkonna projektidele.

Kultuuriministri ettepanek oli suunata spordile seadusega ette nähtud HMNi toetused täies mahus olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks. Valitsus jäi aga seisukohale, et hasartmängumaksu seaduse muutmisele tuleb läheneda terviklikult ning vastavalt kokkuleppele valmistab Rahandusministeerium ilma väljatöötamiskavatsuseta ette selle seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis hõlmab HMN jagatavaid toetusi tervikuna.

Esitatud muudatusettepanekud töötati välja koos Rahandusministeeriumi, EOK, spordialaliitude ja maakonna spordiliitude esindajatega.

Kommenteeri