fbpx
Kommentaarid puuduvad

Spordiliidu liikmed kinnitasid järgmiseks viieks aastaks ambitsioonika arengukava

Mai lõpus kogunenud Pärnumaa spordiliidu (PSL) üldkogu kinnitas aastateks 2023-2027 organisatsiooni arengukava, mis saab järgmiseks viieks aastaks maakonna spordijuhtimise peamiseks tegevusplatvormiks.

Strateegiadokumendi koostamise käigus kohtusid PSL-i liikmesorganisatsioonid, valdade ja Pärnu linna üld- ja spordijuhid, mitmete Pärnumaad arendavate organisatsioonide nagu POL-i ja SAPA liidrid, teiste maakondade spordiliitude ja kultuuriministeeriumi esindajad kuuel kaasamisseminaril. Teiste seas said sõna PSL-i mitte kuuluvate spordiklubide ning spordiüritusi korraldavate MTÜ-de esindajad ja nendest osavõtjadki.

Lisaks viidi kvalitatiivse teabe saamiseks erinevate sihtgruppidega läbi kolm küsitlust.

Värske arengukava keskmes on viis strateegilist arengusuunda, millest iga puhul pandi paika üksikasjalikud tegevused. Selles nähakse ette, PSL-i rolliks on luua tugev kohalik spordialane kompetents ja arendada maakondlikku koostööd. Olulise arenguna nähakse riiklikul ja maakondlikul tasandil partnerlussuhete arendamist ning spordiinfo kättesaadavuse parendamist ja info sujuvamat liikumist.

Spordiliidul on muu hulgas suur roll liikumisharrastuse edendamisel ning vähetähtis pole asjaosaliste hinnangul PSL-i kui organisatsiooni võimekuse tõstmine. Eelkõige nähakse ette, et kesksel organisatsioonil on roll toetada igakülgselt Pärnumaa spordivaldkonnas tegutsejaid. Lisaks plaanitakse kasvatada liikmete arvu.

Spordiliidu tegevjuht Kaisa Kirikal tõi organisatsiooni töös ja arengus välja mitu olulist momenti.

„Tähtis on aidata arendada spordiklubide IT-alast võimekust, alati tähtis teema on koolispordiga seonduv: lõpuks on vaja kokku leppida, kuhu see valdkond edasi peab liikuma,“ rääkis Kirikal, kelle sõnutsi on spordiliit kindlasti valmis koolispordi kui alasuuna edendamise nimel pingutama.

„Oluliseks pean sedagi, et meil oleks riigiga tugev partnerlus ja et kõnniksime üht jalga,“ lisas spordijuht.

Niisamuti tõi ta välja noorte täiendava tunnustamine. „Mõtlen selle peale, et miks ei võiks spordiaastat kokku võtval „Tähesäral“ olla ka omavalitsuste parimate tunnustamine,“ avaldas tegevjuht.

Arengukava aitas luua: DD StratLab Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis. Strateegiadokumendiga saab tutvuda siin.

PSL on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud liikumisharrastusele ja selleks tingimuste loomisele Pärnumaal. PSL ühendab Pärnumaal tegutsevaid ühendusi ühistegevuseks, ühiste eesmärkide elluviimiseks ning vabatahtliku spordiliikumise koordineerimiseks.


Vahur Mäe

SoundVoice OÜ
Papiniidu 35-34, 80022 Pärnu linn, Pärnu
E-post: info@soundvoice.ee
Telefon: +372 5660 8532

Kommenteeri