fbpx
Kommentaarid puuduvad

Spordiorganisatsioonidele: andmete uuendamine spordiregistris lõpeb 31. oktoobril

1. septembril alganud iga-aastane Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine lõpeb kolmapäeval, 31. oktoobril. Protsessi käigus peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid esitama spordiregistrile oma 2018. a tegevusandmed ja 2017. majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi (4 arvu: üksikisikutelt saadud tulud, kuludest stipendiumid, treenerite ja juhendajate tööjõukulud, sportlaste tööjõukulud). 

Samal ajal viiakse läbi spordiregistri täiendamine 2018. a või varem registreeritud, tegutsevate spordiorganisatsioonide ning spordi katusorganisatsioonide liikmeskonda kuuluvate muude organsatsioonide andmetega. Spordiregistrisse kandmiseks tuleb esitada registreerimistaotlus.

Eesmärk on Eesti spordiregistri ajakohastamine spordiorganisatsioonide, nende tegevusalade, liikmeskonna, harrastatavate spordialade, harrastajate arvulise, vanulise ja soolise koosseisu, tegutsemispaikade, treenerite ja treenerikutseta juhendajate tööhõive, personali ning majandusaasta 2017 tulude ja kulude andmete osas.

Andmete esitamine on spordiorganisatsioonidele kohustuslik vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 “Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 18 lg-le 1 ja § 22 lg-le 1. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed nõuetekohaselt esitamata, kaotab ta õiguse saada toetust riigieelarvest (Spordiseadus § 9 lg 1).

Andmete esitamise võimalused:
1) spordiorganisatsiooni andmehaldur E-ANKEEDINA ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisse logides http://www.spordiregister.ee/admin/;
2) andmehaldur või juhatuse liige PABERVORMIL “Eesti spordiregistri ankeet: SPORDIORGANISATSIOON (2018)” digiallkirjastatult e-postiga (esr@spordiinfo.ee) või allkirjastatult tähitud postiga (Spordikoolituse ja -Teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu);
3) spordiregistrisse kandmata organisatsioonid peavad enne andmete esitamist esitama spetsiaalsel vormil organisatsiooni registreerimistaotluse (esitab juhatuse liige ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu või digiallkirjastatult või allkirjastatult postiga), millega selgitatakse välja organisatsiooni liik ja andmete esitamise vajadus.

Alates 2018. a kehtib spordiorganisatsioonidele uus andmete uuendamise tähtaeg spordiregistris, milleks on kindel ajavahemik, 1. septembrist kuni 31. oktoobrini, varasema 1. märtsi (tegevusandmed) ja 30. juuni (tulude-kulude andmed eelmise majandusaasta kohta) asemel. Muutunud ei ole majandusaasta aruande esitamise tähtaeg äriregistrile ega kohustus uuendada teatud andmeid 30 päeva jooksul alates nende muutumisest aastaringselt (kontaktandmed, tegutsemise staatus, tegevusalad, liikmeskond, treenerite ja juhendajate tööhõive andmed, andmehaldur või tema kontaktandmed).

Kommenteeri