XLIII KOONGA MÄNGUD                 

Eesmärk: pakkuda võistkondadele ja üksikvõistlejatele võistlusvõimalust; sportlik vabaaja ja puhkuse sisustamine; selgitada parimad võistkonnad ja XLIII Koonga mängude võitjad kavasolevatel spordialadel; Koonga mängude läbiviimise traditsiooni jätkamine.

Aeg ja koht: Võistlused toimuvad 16. märtsil 2019 a.Koonga koolis. Mandaat kell 9.00, võistluste algus kell 9.30.

Juhtimine ja korraldamine: Võistlused korraldab MTÜ Koonga Kogukond koostöös Lääneranna Vallavalitsuse ja Pärnumaa Spordiliiduga. Üritust rahastab Eesti Kultuurkapital.

Registreerimine: Eelregistreerimisel teatada oma osavõtust 25. veebruariks. Eelregistreerimise teostanud võistkondadele väljastatakse ettemaksuarve. Täiendavad arveldamised teostatakse peale Koonga Mängude lõppu olenevalt osavõtjate arvust. Täpsem osavõtjate registreerimine tuleb teostada 8. märtsiks võistkondade esindajatele jagatud Google Docs’i rakenduses.

JUHEND

TULEMUSED


XLII KOONGA MÄNGUD