XLIV KOONGA MÄNGUD

Koonga Mängud tulevad taas ja seda juba 44. korda!
Ootame spordisõpru 7. märts 2020 Koonga koolimajja, kus võisteldakse kokku 10 alal.
Avamine toimub kell 9.00.

Juhend on leitav lingilt: bit.do/KM2020juhend
Ajakava lingilt: bit.do/KM2020ajakava

Meeskonnaalad:
Naiste võrkpall
Meeste võrkpall
Lauatennis
Male
Mälumäng
Sops

Individuaalalad:
Joonejooks
Sisesõudmine
Sangpommi rebimine
Noolevise

Registreerimine:
Eelregistreerimisel teatada oma osavõtust ja ligikaudsest osalejate arvust 25. veebruariks. Eelregistreerimise teostanud võistkondadele väljastatakse ettemaksuarve. Täiendavad arveldamised teostatakse peale Koonga Mängude lõppu olenevalt osavõtjate arvust.

Täpsem osavõtjate registreerimine tuleb teostada 8. märtsiks võistkondade esindajatele jagatud Google Docs’i rakenduses.

Osavõtumaks 240€ (30 osavõtja kohta iga järgmine osavõtja 8 eurot lisaks). Sisaldab lõunasööki, auhindu ja võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulude katmist. PS: Lääneranna võistkonna puhul katab kulud Lääneranna Vallavalitsus, kuid siiski on vajalik eelnev registreerimine.

Registreerimine Annika Urbel, telefon: +372 59040530
e-post: annika.urbel@gmail.com

TULEMUSED

PILDID


XLIII KOONGA MÄNGUD                 

Eesmärk: pakkuda võistkondadele ja üksikvõistlejatele võistlusvõimalust; sportlik vabaaja ja puhkuse sisustamine; selgitada parimad võistkonnad ja XLIII Koonga mängude võitjad kavasolevatel spordialadel; Koonga mängude läbiviimise traditsiooni jätkamine.

Aeg ja koht: Võistlused toimuvad 16. märtsil 2019 a.Koonga koolis. Mandaat kell 9.00, võistluste algus kell 9.30.

Juhtimine ja korraldamine: Võistlused korraldab MTÜ Koonga Kogukond koostöös Lääneranna Vallavalitsuse ja Pärnumaa Spordiliiduga. Üritust rahastab Eesti Kultuurkapital.

Registreerimine: Eelregistreerimisel teatada oma osavõtust 25. veebruariks. Eelregistreerimise teostanud võistkondadele väljastatakse ettemaksuarve. Täiendavad arveldamised teostatakse peale Koonga Mängude lõppu olenevalt osavõtjate arvust. Täpsem osavõtjate registreerimine tuleb teostada 8. märtsiks võistkondade esindajatele jagatud Google Docs’i rakenduses.

JUHEND

TULEMUSED


XLII KOONGA MÄNGUD