fbpx
Kommentaarid puuduvad

Valdkondadeülene liikumisaktiivsuse tegevuskava nüüd nähtav ka veebis

2023. aastal valmis valdkondade ülene liikumisaktiivsuse edendamise tegevuskava, mis aitab muuta liikumisharjumuste parandamise võimalikult paljude poliitikate ning eluvaldkondade osaks. Tänasest saab tegevuskavaga tutvuda ka veebis.

“Regulaarne sportimine ja kehaline aktiivsus on üks olulisemaid tervist mõjutavaid tegureid. Sportlik ja aktiivne eluviis annab hea enesetunde, suurendab töövõimet, vähendab haiguste riski ning hoiab vaimset tervist. Eestimaalaste liikumise edendamisel ühekordsete ja -külgsete tegevustega suurt positiivset muutust ei saavuta. Oluline on just valdkondade ülene järjepidev tegutsemine – regulaarne liikumise olulisuse teadvustamine ja arvestamine eri poliitikate kujundamisel. See oli eesmärgiks ka tegevuskava koostamisel,” ütles Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

Eesti spordipoliitika alusdokumendi Sport 2030 põhialuste järgi liigub ja spordib aastaks 2030 valdav osa ehk vähemalt kaks kolmandikku elanikest. Selleks, et kiiremini eesmärgini jõuda, pandi 2022. aasta sügisel alus valdkondade ülesele koostööle liikumisaktiivsuse edendamisel. Vastavalt kultuuri-, sotsiaal- ning haridus- ja teadusministri kokkuleppele asus liikumisaktiivsuse edendamise tegevuskava koostamist eest vedama Kultuuriministeerium.

Liikumisaktiivsuse edendamise tegevuskavva koondati erinevaid valdkondi puudutavad pilootprojektid, kampaaniad, uuringud ning ka näiteks potentsiaalsed õigusruumiga seotud muudatused. Tegevuskava on rulluv, mis tähendab, et seda vaadatakse üle ja täiendatakse igal aastal. Hetkel on kavas plaanitud tegevused aastateks 2024–2027, nende seas on nii kindla ajaraamiga piiritletud algatusi kui ka pidevaid tegevusi.

Tegevuskava veebiversiooniga saab tutvuda Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse kodulehel.

Lisaks Kultuuriministeeriumile, Sotsialaministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile on andnud kavasse olulist sisendit esindajad Liikumisharrastuse kompetentsikeskusest, Tervise Arengu Instituudist, Tervisekassast, ülikoolidest ja teistest õppeasutustest, kohalikest omavalitsustest ning mujalt.

Lisainfo
Hannus Luure
Kommunikatsiooninõunik
Osakonnajuhataja asetäitja
Kommunikatsiooni ja rahvusvahelise koostöö osakond
526 1431
hannus.luure@kul.ee

Kommenteeri