fbpx
Kommentaarid puuduvad

Valitsus alandas üritustele lubatud inimeste piirarvu

Valitsus otsustas täna vähendada alates esmaspäevast, 15. novembrist nii sise- kui ka välitingimustes toimuvatele üritustele lubatud inimeste piirarvu.

Kui praegu võib sisetingimustes toimuval üritusel COVIDi-tõendi esitamisel osaleda kuni 6000 ning välitingimustes kuni 12 000 inimest, siis alates esmaspäevast on siseruumides lubatud kuni 1000 ja õues kuni 2000 osalejat. Muudatus on vajalik, et vähendada inimeste kokkupuuteid ja koroonaviiruse leviku ohtu olukorras, kus Eesti nakatumisnäitaja ja haiglaravil viibivate COVID-19 patsientide arv on väga kõrgel tasemel.

Piirarv ei puuduta ürituse korraldajaid, töötajaid ega esinejaid, vaid kehtib üksnes osalejatele ja pealtvaatajatele. Lisaks piirarvu järgimisele tuleb üritustel ja tegevustes täita ka desinfitseerimise, hajutamise ja maski kandmise nõuet.

Kehtiva korralduse kohaselt saavad kontrollitud tegevustes osaleda vaktsineeritud või COVID-19 läbi põdenud täiskasvanud ning vaktsineeritud, läbipõdenud või nõuetekohaselt testitud lapsed ja noored.

Tänase korraldusega täpsustas valitsus ka vanusepiiri, millest alates alaealistele tõendamisnõue kehtib. Kui seni nõuti kontrollitud tegevustes vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse tõendamist alates 12. eluaastast, siis edaspidi on see piir 12 aastat ja kolm kuud. Kuna lapsed saavad end vaktsineerida alates 12-aastaseks saamisest ning Pfizeri vaktsiiniga kulub täieliku vaktsineerituse saavutamiseks kaheksa nädalat, võimaldab muudatus lastel vaktsineerimiskuuri lõpetada enne, kui tõendamisnõue neile kehtima hakkab.

Samuti laiendas valitsus erandit, mille kohaselt saavad õpilased teatud tegevustes osaleda vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendamata. Lisaks huviharidusele, sportimisele, treenimisele ja täiendkoolitusele hakkab erand kehtima õppekavajärgsetele klassikülastustele muuseumides ja näitustel.

Valitsuse täna antud korraldus jõustub 15. novembril. Korraldus koos seletuskirjaga avaldatakse Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Samuti on valminud heliklipid, mis keelitavad inimesi kandma maski ning esitama tõendit. Need on vabaks kasutamiseks kolmes keeles leitavad järgnevalt lingilt:

https://kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/plakatid-ja-infomaterjalid#heliklipid2021nov

Kommenteeri