fbpx
Kommentaarid puuduvad

Esimene koolinoorte liikumisseminar tõi saali rahvast täis

Teisipäeval kogunes enam kui poolsada liikumisedendajat Audru osavallakeskuses, kus peeti maha mõttetalgud koolinoorte füüsilise aktiivsuse teemal.

Pärnumaa spordiliidu, Tartu ülikooli liikumislabori ning liikuma kutsuva kooli võrgustiku korraldatud noorõppurite liikumisseminar oli esimene omataoline, mis initsieeritud maakondliku spordiliidu poolt. See tõi kokku ühe maakonna peamised huvigrupid, kes saavad anda oma panuse, et noorte koolipäevi aktiivsemalt ja tervislikumalt sisustada.

Spordiliidu tegevjuhi Kaisa Kirikali sõnutsi tekkis mõte haridusasutustega koostööks mullu Tehvandil toimunud seminaril, kus viibisid ka koolinoorte liikumisharjumusi uurivad teadlased.

„Pöördusin liikumislabori ja liikuma kutsuva kooli eestvedaja Merike Kulli poole, kes kohe haakus ja kellega mõne kuu möödudes pidasime maha esimese koosoleku,“ rääkis Kirikal, kinnitades, et keeruline teema vajab ajamist ja kogukonnas teadvustamist, sest eri uuringud näitavad, et koolinoored – tulevased emad-isad, töötajad ja liidrid – liiguvad üha vähem.

„Näeme spordiliidus, ja nuputame üha rohkem, kuidas koostöö korraldamiseks vahendeid kaasata, et sõlmprobleemi lahendama asuda,“ lubas spordiliidu eestvedaja.

„Et tulemused oleks mõjusad ja meie tegutsemine järjepidev, leidsime võimaluse kaasata spordiliidu meeskonda Taire Ojala, kelle õlul taolised projektid on,“ ütles Kirikal.

Kuidas hindab seminari mõju koolinoorte liikumisharrastuse peaspetsialist Ojala?

„Saan hea tundega öelda, et avaürituse võib lugeda hästi õnnestunuks,“ rõõmustas üks eestvedajatest.

„Nägime aktiivseid osalejad, kes mõtlesid ja arutasid eri teemadel kaasa,“ rääkis Ojala, kes tunnetas enda sõnutsi, et igaüks sai kohtumiselt mõtteainet kaasa.

„Uusi ideid, mida teistmoodi teha, inspiratsiooni, mõttekaaslasi ja uusi tutvusi,“ nägi ta saadud kasu.

Seminaril said sõna nii teadlased kui kohalik aktiiv, kelle seas leidus nii omavalitsusjuht kui koolidirektor. Liikumislabori ja liikuma kutsuva kooli üks initsiaatoreist, tervisekasvatuse kaasprofessor Merike Kull andis ülevaate ja soovitusi, kuidas kujundada noortes liikuma kutsuvat hoiakut. Tema sõnutsi on võimalik mõttemalle ja hoiakuid muutes palju ära teha, kuna teel kooli, õppeasutuses viibides ja koju tagasi minnes on palju lihtsaid nippe, kuidas lapsed saaksid rohkem liikuda.

Kulli kõrval võrgustikutöösse panustav ja huvigruppe koolitav liikumisharrastuse teadur Katrin Mägi kinnitas, et kui õppeasutused liikumisvõimaluste teadvustamisele avatult lähenevad, on ühiskonnas liikumisvaeguse leevendamiseks võimalik palju ära teha.

Kõik osalejad said soovi korral kaasa võtta uuringutele ja teadusallikatele tuginevat liikuma kutsuva kooli teaviku „Ideed, kogemused, plaanid“, milles selgitatakse muu hulgas aktiivse õuevahetunni, aktiivse koolitee ja liikumisõpetuse ja kehalise kirjaoskuse arendamise võimalusi.

Mullu aasta kooliks valitud Uulu põhikooli direktriss Egle Rumberg rääkis Häädemeeste valla väikekooli näitel, kuidas nemad on võrgustikus olles kogukonnale kasu toonud.

„Meie kooli vana ja uus arenguplaan erinevad liikumise teadvustamise mõttes kõvasti: kui vanas kavas keskendus kehalisele aktiivsusel mõni üksik mõte, on nüüdne plaan liikumist täis,“ rääkis koolijuht, kelle sõnutsi on lastel sära silmis ja õpetajadki liiguvad teadlikumalt.

Tori vallavanema Lauri Luur rääkis Pärnu külje all asuva suurvalla hoiakust avalikku ruumi ja teenuseid teadlikult disainida.

„Kui vaadata õpilase koolipäeva, siis ligemale 80 protsenti selles möödub avalikus ruumis. Vaatame teadlikult, et noored saaksid rohkem omal jalal liikuda,“ rääkis Luur, kelle sõnutsi tuleb aeg-ajalt kohalikele elanikele põhjendada, miks koolibuss ei peaks iga majapidamise ukse ette sõitma.

Hea praktika näite tõi Tallinna külje all Harku vallas asuva Muraste väikekooli liikumisõpetaja Sigrid Tilk, kelle tegevust on selles valdkonnas tunnustatud ning kes suutnud terve koolipere liikumise lainele viia. Tilga kanda olid ka seminaril osalejate turgutamine liikumispauside läbi.

Seminari rahastas spordiliit. Edaspidi on kavas mitmed koolinoortele suunatud projektid, muu hulgas ranna- ja veespordipäev ning hariduslike erivajaduslikele lastele mõeldud programm.

Juba 7. mail ootab spordiliit ühes paljude maakonna spordi- ja liikumisklubidega noori ja teisi pereliikmeid Jõulmäele, kus on kavas liikuma kutsuv kogupere liikumispäev.


Vahur Mäe

Kommenteeri