fbpx
Kommentaarid puuduvad

Konkurss käib: Pärnumaa Spordiliit otsib uut tegevjuhti

Seoses Pärnumaa Spordiliit MTÜ tegevuse reorganiseerimisega kuulutab organisatsiooni juhatus välja uue tegevjuhi värbamise konkursi. Maakonna spordijuhi ametikohale pretendeerijailt oodatakse taotlusdokumente hiljemalt 25. novembriks.

  • Spordiliidu tegevus korraldatakse ümber
  • Kandideerimisavaldusi oodatakse 25. novembrini
  • Uus tegevjuht asub ametisse 1. jaanuarist 2019

2018. aasta suvel kinnitatud spordiliidu (PSL) arengukava näeb ühena ette ühingu tegevuse korrastamist, mis tähendab struktuurigi reorganiseerimist. Sel põhjusel kaotatakse projektijuhi ametikoht ning asutakse uut tegevjuhti otsima.

Juhatus näeb tegevjuhi rolli organisatsiooni tähtsaimana ning uuelt koordinaatorilt oodatakse panustamist arengukava tähtaegsesse elluviimisesse, arendustegevusse ja spordi strateegilisse juhtimisse, spordile kaasfinantseeringu leidmisesse, liikmeskonnaga suhtlemisse, projektitöö korraldamisse, nõustamistegevuse arendamisse, kommunikatsiooni korraldamisse jne.

Kandidaadilt eeldatakse kõrghariduse olemasolu, varasemast juhtimisalast kogemust, väga head avaliku esinemise ning läbirääkimiste pidamise oskust. Ta peab olema strateegiliselt võimekas, loov ning olema avatud uuteks algatusteks. Maakonna spordijuhi isikuomadustena nähakse ausust, korrektsust, kohusetundlikkust ning sihikindlust. Ta on püstitatud eesmärkide nimel võimeline iseseisvalt tegutsema ning mis peamine, omab suurepärast ülevaadet Eesti spordisüsteemi toimimisest ja arengutest.

Kandideerimisel tulevad kasuks visiooni omamine spordiliikumise arendamisest nii Eestis tervikuna kui kitsamalt Pärnumaalgi ning muutuste planeerimise ja eestvedamise kogemus. Uuelt tegevjuhilt oodatakse ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise võimalustki.

Konkurss kestab 25. novembrini

 „Otsime inimest, kes oleks algatusvõimeline ja nõudlik nii enda kui teiste suhtes. Ühtlasi on tegemist ametikohaga, mis tähendab kohaliku spordijuhtimise tundmaõppimist nii sporditegijate kui –organisatsioonide kaudu,“ märkis PSL-i juhatuse esimees Kaie Toobal.

Kandideerimisavaldusi koos motivatsioonikirja, CV ja palgasooviga ootab Pärnumaa Spordiliidu juhatus e-postile kaie.toobal@psl.ee hiljemalt 25. novembriks 2018. Organisatsiooni uuelt juhilt oodatakse ametisse asumist 2019. aasta 1. jaanuaril.

Kontaktandmed:

Kontaktisik: Kaie Toobal, juhatuse esimees
Aadress: Akadeemia 2, Pärnu, 80010 Pärnu maakond
E-post: kaie.toobal@psl.ee
Lisainfo telefonil: +372 5058426

PSL on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele Pärnumaal. PSL peab oma missiooniks maakonna spordiliikumise terviklikku edendamist ning visioneerib end 2022. aastaks kui maakondlikku ning üleriigiliselt tunnustatud spordiliikumise edendajat. PSL-i partneriteks on spordiorganisatsioonid, riigiasutused, kohalikud omavalitsuse, spordialaliidud, riigi sporti katuseorganisatsioonid jt ühendused.


Lisadokumendid:

Konkursi teade

Tegevjuhi ametijuhend

Kommenteeri