fbpx
Kommentaarid puuduvad

Pärnumaa Spordiliit kuulutab välja 2020. AASTA “PÄRNUMAA LIIGUB” PROJEKTITOETUSE vooru

Avalik konkursiteade liikumisharrastuse toetuse taotlemiseks

 Pärnumaa Spordiliit kuulutab välja konkursi maakonna liikumisharrastuse edendamiseks teemal „Pärnumaa liigub 2020“.  Programmi kogueelarve on 6000 eurot ja ühe projekti maksimaalne toetussumma 800€.

Taotlemise tingimused:

  1. Pärnumaa Spordiliidu poolt eraldatakse liikumisharrastuse toetusraha üldise liikumisharrastuse arendamiseks ja laiendamiseks Pärnumaal, mis hõlmab liikumisürituste läbiviimist.
  2. Pärnumaa Spordiliit eraldab toetusraha Pärnumaal ametlikult registreeritud juriidilisele isikule (spordiorganisatsioonile/spordiklubile/seltsile) projekti elluviimiseks Pärnumaal.
  3. Toetust saavad taodelda need spordiorganisatsioonid, kes võimaldavad liikumisharrastust kõigile Pärnu maakonnas elavatele inimestele.
  4. Sellisteks tegevusteks on Pärnumaa elanikkonna eri vanusegruppidele suunatud tervisespordi liikumisürituste korraldamine.
  5. Taotleval spordiorganisatsioonil peab olema esitatud ja kinnitatud 2019.a.Riikliku Eesti Spordiregistri statistiline sporditegevuse aruanne. Samuti ei tohi olla muid võlgnevusi aruannete esitamise osas Kulkale, Pärnumaa Spordiliidule või Kohalikule Omavalitsusele.
  6. Projektitaotleja omaosalus peab olema minimaalselt 30%.
  7. Projekti taodeldes nõustud oma ürituse läbi viima “Pärnumaa liigub 2020” rahvaspordisarja raames.
  8. Toetused tuleb esitada selleks ette nähtud vormil paberkandjal Pärnumaa Spordiliitu, Akadeemia 2, Pärnu või digitaalallkirjastatult e-mailile info@psl.ee hiljemalt 5.jaanuariks, 2020.
  9. Pärnumaa Spordiliidul on õigus eraldatud vahendite mittesihipärasel kasutamisel katkestada vahendite eraldamine ja need tagasi nõuda ning õigus kontrollida eraldatud vahendite sihipärast kasutamist.
  10. Projektitoetuse kasutaja on kohustatud kasutama eraldatud vahendeid sihipäraselt, vastavalt esitatud taotlusele. Toetuse saaja on kohustatud esitama Pärnumaa Spordiliidule tegevusaruande hiljemalt 31.detsembriks, 2020.a. selleks ettenähtud vormil.

Pärnumaa Spordiliit tagab omalt poolt “Pärnumaa liigub 2020” rahvaspordisarjas vähemalt neljal üritusel osalenule auhinnad.

TOETUSE TAOTLUSE VORM


Lisainfo:

Kaisa Kirikal

MTÜ Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht

info@psl.ee

+37253494331

Kommenteeri