fbpx
Kommentaarid puuduvad

1.märtsil jõustus uus spordiseadus!

1 märtsil jõustuvad spordiseaduse ja teiste seaduste muudatused. Seadusmuudatustega korrastatakse sportlaste toetusi ning töösuhteid ning täiendatakse karistusseadustikku dopinguga seotud süütegude osas. Samuti luuakse sporditulemuste andmebaas ning spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise kontaktpunkt.

 „Uus seadus teeb spordi ausamaks ja kaitseb sportlast. Selgem toetuste süsteem ja spetsiaalselt sportlastele loodud töösuhte vormid lasevad sportlastel südamerahus keskenduda tulemuste saavutamisele. Karmimad karistused dopingu kasutamisele kallutamisele tagavad selle, et need tulemused tuleksid ausalt,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Uue seadusega seatakse sporditegevusega seotud stipendiumi maksmisele aastane piirmäär, mis korrastab senist stipendiumide maksmise korraldust. Samuti on võimalik sportlastele teha mõned erisused töölepingu seaduses ning täiesti uue toetusliigina võetakse kasutusele sportlasetoetus.

Samuti täiendati karistusseadustikku ja tulevikus on oluliselt karmimalt karistatav dopinguna käsitatava aine või meetodi kasutamisele kallutamine ning selle tootmise, valmistamise, turustamise, vahendamise või edasiandmise eesmärgil valdamine.

Seadusega luuakse spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks kontaktpunkt, mis koolitab ja teavitab asjaomaseid organisatsioone spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse osas. Neid ülesandeid hakkab ellu viima Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA.

Eesti spordiregistri koosseisu lisatakse sporditulemuste alamandmekogu, kuhu kogutakse Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemused. Andmebaas on oluline tööriist avaliku raha jagamisel ning spordipoliitiliste otsuste tegemisel.

Tulevikus võivad spordialaliidud, spordiühendused ja maakonna spordiliidud spordi­tulemusi töödelda ilma andmesubjekti nõusolekuta. See on lubatud üksnes spordi arendamiseks ja toetamiseks ning spordiajaloo jäädvustamiseks.

Täpsemalt saab muudatuste kohta lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehelt.


Hannus Luure
Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik
526 1431
hannus.luure@kul.ee

Kommenteeri