fbpx
Kommentaarid puuduvad

Spordiregister asus spordiklubidelt ja -koolidelt 2017. aasta andmeid koguma

2. jaanuarist startis iga-aastane Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine, mille käigus peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid esitama 1. märtsiks 2017 spordiregistrile oma uuendatud tegevusandmed ja 30. juuniks 2017 tulude-kulude andmed.

Samal ajal viiakse läbi spordiregistri täiendamine 2016. aaasta või varem registreeritud spordiorganisatsioonide andmetega. Spordiregistrisse kandmiseks tuleb 2016. aastal või varem registreeritud tegutsevatel spordiorganisatsioonidel esitada registreerimistaotlus.

Eesmärk on Eesti spordiregistri ajakohastamine arvestuse pidamiseks spordiorganisatsioonide, nende tegevusalade, harrastatavate spordialade, harrastajate arvu ja koosseisu, tegutsemispaikade, treenerite ja juhendajate tööhõive, personali ning majandusaasta 2016 tulude ja kulude andmete üle.

Andmete esitamine on spordiorganisatsioonidele kohustuslik vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 “Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 18 lg-le 1 ja § 22 lg-le 1. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed nõuetekohaselt esitamata, kaotab ta õiguse saada toetust riigieelarvest (Spordiseadus § 9 lg 1).

Andmete esitamise tähtajad:

  • EOK ja tema liikmesorganisatsioonid: tegevusandmed palutakse esitada veebruariks 2017 e-ankeedina;
  • spordiklubid ja EOKsse mitte kuuluvad spordiühendused: märts 2017 (tegevusandmed kehtiva seisuga) ja 30. juuni 2017 (eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi);
  • lisaks kõik spordiorganisatsioonid 30 päeva jooksul aastaringselt, juhul, kui muutuvad: kontaktandmed, tegutsemise staatus, liikmeskond, treeneri või juhendaja tööhõive andmed, andmehaldur või tema kontaktandmed.

Andmete esitamise võimalused:

  • spordiorganisatsiooni andmehaldur E-ANKEEDINA ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisse logides http://www.spordiregister.ee/admin;
  • andmehaldur või juhatuse liige PABERVORMIL “Eesti spordiregistri ankeet: SPORDIORGANISATSIOON (2017)” digiallkirjastatult e-postiga (esr@spordiinfo.ee) või allkirjastatult tähitud postiga (Spordikoolituse ja -Teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu);
  • spordiregistrisse kandmata spordiorganisatsioonid peavad enne andmete esitamist esitama “Organisatsiooni registreerimistaotluse” (esitab juhatuse liige ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu või digiallkirjastatult või allkirjastatult postiga), millega selgitatakse välja organisatsiooni liik ja andmete esitamise vajadus.

Majandusaasta tulude ja kulude andmed esitatakse alljärgnevalt.

  1. Spordiregistrile esitatakse koos tegevusandmetega 1. märtsiks või eraldi 30. juuniks 4 arvu: üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja välja makstud stipendiumide andmed. Äriregistrile esitatakse 30. juuniks tavapärane majandusaasta 2016 aruanne, millest spordiregister saab muud tulude-kulude andmed.
  2. Andmed loetakse esitatuks juhul, kui need on esitatud nii spordiregistrile kui äriregistrile ja on nende poolt kinnitatud, kuupäevaks loetakse hilisem andmete esitamise kuupäev. Andmed, mis on esitatud 1. juulil 2017 või hiljem, loetakse esitatuks hilinemisega.
  3. Spordiregistrile esitavad majandusaasta 2016 andmed tegutsevad spordiorganisatsioonid, v.a EOK liikmesorganisatsioonid, kes spordiklubina ei tegutse. Kui majandusaasta lõpeb hiljem kui 31.12.2016, esitatakse majandusaasta 2015 andmed. 01.01.2016 või hiljem registreeritud spordiorganisatsioonid, kes 30. juuniks äriregistrile majandusaasta aruannet ei esita, teavitatavad sellest kirjalikult spordiregistrit.

Andmete esitamiseks vajalikud materjalid: http://www.spordiregister.ee punane pealkiri “ANDMETE ESITAMINE” (sh e-ankeedi link, pabervormid ja juhendid eesti ja vene keeles, organisatsiooni registreerimistaotlus, andmehalduri määramine ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu).

Eesti spordiregister

E-post: esr@spordiinfo.ee

Tel: 730 3407

Kommenteeri