fbpx
Kommentaarid puuduvad

Tori põrgu triatlon tuleb taas!

Triatloni korraldajaks on Tori Spordiklubi.
Võistluse läbiviimise eesmärgiks on sportlike eluviiside edendamine ja Tori vaatamisväärsuste tutvustamine ning parimate väljaselgitamine.
Võistluse toimumise aeg 9. juuli 2023 a. kell 14.00
Võistluskeskuse asukoht
Tori vallamaja aas, Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond
Distantsid:
1. Ujumine 150 m
2. Jooksmine 800 m
3. Kanuusõit 800 m + jooks finišisse 60 m
Registreerimine:
Osavõtjate eelregistreerimine toimub e-posti aadressil tori.spordiklubi@gmail.com või telefonil 56910009 (Andra Sõmer). Registreerimisel märkida mõlema võistleja ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, soovi korral võistkonna nimi.
Registreerimist kinnitab osavõtumaksu tasumine.
Eelregistreerimine kestab kuni 8. juuli kell 24.00. Võistluspäeval saab registreeruda kell 13.00–14.00 stardipaigas.
Nooremad kui 18 aastased osalejad esitavad enne võistluse algust kirjaliku lapsevanema nõusoleku (blanketti on võimalik printida aadressilt www.torivald.ee või täita kohapeal) ning täiskasvanud allkirjastavad enne starti vastutuse kokkuleppe.
Vanusekategooriad ja võistlusklassid:
Laste duatlon
Tüdrukud, poisid (2010 – 2013)
Laste individuaalne duatlon koosneb ujumisest 50 m ja jooksust 200 m.
Noorte teatetriatlon
Neiud, noormehed (2004 – 2009)
Võistlus toimub kaheliikmeliste (2 neidu või 2 noormeest) võistkondade vahel.
Start antakse kell 14.30 Pärnu jõe kaldalt. Esimene võistkonnaliige läbib ujumisdistantsi (150m), annab teate edasi võistkonnakaaslasele, kes läbib jooksudistantsi (800m). Üheskoos sõidetakse kanuuga (800m) ja joostakse finišisse (60m).
Triatlon
Põhiklass M ja N (1983 – 2003)
Veteranid M ja N (1982 ja varem)
Segapaarid (2009 ja varem)
Võistlus toimub kahes vanusekategoorias kaheliikmeliste (2 meest või 2 naist) võistkondade vahel. Segapaaride (1 mees ja 1 naine) arvestust peetakse ainult ühes vanusekategoorias.
Triatloni stardi ootel seisavad võistlejad ühises grupis veepiiril. Kõik võistlejad läbivad järgmised etapid: ujumine (150m), jooks (800m), kanuusõit (800m) ja jooks finišisse (60m).
Stardimaksu suurus ja maksmise tingimused:
Eelregistreerimisel kuni 30. juunini on osavõtutasu 5 eurot võistkonna kohta.
1. juulist kuni 8. juulini 10 eurot võistkonna kohta.
Stardipäeval 9. juulil 15 eurot võistkonna kohta.
Tori Spordiklubi liikmetele stardimaks 50% soodsam.
Laste duatlon ja noorte teatetriatlon on osalejatele tasuta.
Stardimaks tuleb kanda Tori Spordiklubi a/a EE892200221049180553 Swedbank´is. Selgituseks märkida Põrgu Triatlon ja võistlejate nimed. Võistluse ära jäämisel korraldajatest mitteoleneval põhjusel või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest, osavõtutasu ei tagastata.
Võistluste avamine ja stardid:
Võistluste ametlik avamine toimub 9. juulil kell 14.00 Toris vallamaja aasal.
Laste duatloni start antakse kohe peale avamist. Triatloni stardid algavad kell 14.30.
Korraldaja jätab õiguse, olenevalt osalejate arvust, teha erinevatele vanusegruppidele erinevad stardid.
Info ujumisetapi ja veekogu kohta:
Ujumine toimub üle Pärnu jõe, vallamaja aasalt põrguni. Tuleb arvestada jõe keskel oleva vooluga. Ujumist turvab vetelpääste. Lubatud on kasutada päästeveste, ujumisrõngaid, susse, ujumismütsi, …. Lestad, madratsid jm. ujumist kiirendavad abivahendid pole lubatud. Etapi pikkus 150 m.
Info jooksuetapi kohta:
Jooksuetapi alguses on võimalik põrgus vahetada riideid ja jalanõusid. Jooks kulgeb põrgu trepist üles (ettevaatust trepil!), algul põrgu kalda ülemisel äärel ja hiljem kallasrajal. Etapi pikkus 800 m.
Info kanuuetapi kohta:
Kanuu on korraldajate poolt. Isikliku sõiduvahendi kasutamine tuleb kooskõlastada. Isiklik sõiduvahend peab olema analoogne korraldajate poolt pakutavaga e. klassikaline matkakanuu. Sõitu turvab vetelpääste, päästevesti kasutamine on kohustuslik. Mõlemad võistkonnaliikmed peavad jõe ületama kanuud kasutades. Tuulessõit on lubatud. Etapi pikkus 800m.
Lõplik võistkonna aeg fikseeritakse viimase võistkonnaliikme finišijoone ületamisel.
Ajavõtt:
Ajavõtt toimub käsitsi stopperiga. Aega võetakse ujumise stardist kanuuetapi lõpus oleva jooksu finišini.
Vahetusalades kulunud aeg jääb koguaja sisse. Finiš suletakse 66 minutit peale starti.
Autasustamistseremoonia aeg ja koht:
Laste autasustamine toimub kohe peale laste duatloni lõppu.
Triatloni autasustamine toimub peale võistluste lõppu vallamaja aasal. Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat võistkonda.
Võistkondlik paremusjärjestus määratakse iga avatud vanusekategooria aegade põhjal. Individuaalset arvestust peetakse ainult laste duatlonis.

Kontakt
Tori Spordiklubi
Tel. 56910009 Andra Sõmer
e-mail: tori.spordiklubi@gmail.com
Osavõtt võistlusest toimub omal vastutusel!

Triatlon kuulub sarja „Pärnumaa liigub 2023“ ja on osa projektist „TERVE TORI tervisespordisari 2022/2023“, mida toetab Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja PRIA Leader programm.

Kommenteeri