2021 aasta protokollid ei ole leitavad või neid võistlusi ei toimunud seoses Covid-i aastaga.