Pärnumaa meistrivõistluste korraldamise reglement

1. Vastavalt Spordiseadusele (§4.2) on Pärnumaa Spordiliit maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid.

2. Pärnumaa Spordiliit reguleerib Pärnumaa meistrivõistluste üldist korraldust ning otsustab vastava õiguse andmist soovi esitanud spordiorganisatsiooni(de)le.

3. 2024. aastal korraldatavate meistrivõistluste korraldus-ja toetussoov esitatakse Spordiliidule läbi kodulehe taotlusvormi. Taotluse esitamisega kinnitate, et meistrivõistlusi läbi viia sooviv spordiorganisatsioon on võimeline võistlusi kvaliteetselt korraldama.

4. Meistrivõistluste juhend esitatakse Spordiliidule hiljemalt 30 kalendripäeva enne võistluse toimumise kuupäeva.

5. Meistrivõistluste korraldusõigus antakse üldjuhul juriidilisele isikule. Lubatud on ühistaotluse esitamine.

6. Kui meistrivõistluste korraldamisest on huvitatud enam kui üks spordiorganisatsioon, otsustab Pärnumaa Spordiliit korraldava organisatsiooni.

7. Meistrivõistlusi läbiviiva klubiga sõlmitakse korraldusõiguse andmise kokkulepe (leping) või tasutakse toetuse summa ulatuses arveid.

8. Meistrivõistluste medalite-ja diplomite väljaandmise arv otsustatakse vastavalt spordiala juhendile ja osavõtjate arvule.

9. Meistrivõistlused saavad olla kas kinnised või lahtised, mille otsustab Pärnumaa Spordiliit koostöös korraldava klubiga.

10. Meistrivõistluste läbiviija tagab erinevates võistluste kanalites (juhend, veeb, flaier/plakat jt.) Spordiliidu sümboolika presenteerimise. Spordiliidu logo ja sümboolika (lipud, bännerid jmt.) olemasolu tagab vajadusel Spordiliit.

11. Pärnumaa Spordiliit tagab meistrivõistluste läbiviijale diplomid ja medalid ning alates 2020. aastast ka rahalise toetuse. Ülejäänud kulud katab korraldav spordiorganisatsioon läbi osavõtutasu/oma kulu.

12. Pärnumaa Spordiliidu poolt tulev rahaline toetus makstakse välja võistlusjuhendi õigeaegsel ja nõuetele vastaval esitamisel (vähemalt 30 kalendripäeva enne toimumise aega).

13. Pärnumaa Spordiliidul on õigus tagasi nõuda välja makstud toetus, kui ei ole õigeaegselt (vähemalt 14 kalendripäeva peale võistluse toimumist) saadetud info@psl.ee e-mailile võistluse protokolle ja pilte.

14. Korraldav spordiorganisatsioon tagab, et võistlus oleks läbi viidud ausa mängu põhimõtteid ja Euroopa spordieetika koodeksit jälgides. Kehtivad kõik spordialaliidu poolt sätestatud reeglid.

15. Korraldav spordiorganisatsioon tagab, et võistlus oleks korraldatud vastavalt riskianalüüsile või Terviseameti kehtestatud nõuetele.

16. Kõik muud tingimused, mis ei kajastu käesolevas reglemendis, lepitakse kokku korraldajaga suheldes. Meistrivõistlusi saavad läbi viia organisatsioonid, kes on täitnud oma kohustused Spordiliidu, spordiregistri ja riigi ees.

Kinnitatud Pärnumaa Spordiliidu juhatuse koosolekul 11.10.2023.


Taotluse täitmiseks loo endale konto siin, või logi palun sisse siit.