Pärnumaa meistrivõistluste korraldamise reglement

 1. Vastavalt Spordiseadusele (§4.2) on Pärnumaa Spordiliit maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid.
 2. Pärnumaa Spordiliit reguleerib Pärnumaa meistrivõistluste üldist korraldust ning otsustab vastava õiguse andmist soovi esitanud spordiorganisatsiooni(de)le.
 3. aastal korraldatavate meistrivõistluste korraldus-ja toetussoov esitatakse spordiliidule läbiviimise toetuse taotluse kaudu (Lisa 1), esitades see 20.detsembriks, 2019 e-posti aadressile info@psl.ee. Taotluse esitamisega kinnitate, et meistrivõistlusi läbi viia sooviv spordiorganisatsioon on võimeline võistlusi kvaliteetselt korraldama.
 4. Meistrivõistluste juhend esitatakse spordiliidule hiljemalt üks kuu enne võistluse toimumise kuupäeva.
 5. Meistrivõistluste korraldusõigus antakse üldjuhul juriidilisele isikule. Lubatud on ühistaotluse esitamine.
 6. Kui meistrivõistluste korraldamisest on huvitatud enam kui üks spordiorganisatsioon, otsustab Pärnumaa Spordiliit korraldava organisatsiooni.
 7. Meistrivõistlusi läbiviiva klubiga sõlmitakse korraldusõiguse andmise kokkulepe (leping).
 8. Meistrivõistluste medalite-ja diplomite väljaandmise arv otsustatakse vastavalt spordiala juhendile ja osavõtjate arvule.
 9. Meistrivõistlused saavad olla kas kinnised või lahtised, mille otsustab Pärnumaa Spordiliit koostöös korraldava klubiga.
 10. Meistrivõistluste läbiviija tagab erinevates võistluste kanalites (juhend, veeb, flaier-plakat jt.) spordiliidu sümboolika presenteerimise. Spordiliidu logo ja sümboolika (lipud, bännerid jmt.) olemasolu tagab vajadusel spordiliit.
 11. Pärnumaa Spordiliit tagab meistrivõistluste läbiviijale diplomid ja medalid ning alates 2020.aastast ka rahalise toetuse. Ülejäänud kulud katab korraldav spordiorganisatsioon läbi osavõtutasu/oma kulu.
 12. Korraldav spordiorganisatsioon tagab, et võistlus oleks läbi viidud ausa mängu põhimõtteid ja Euroopa spordieetika koodeksit jälgides. Kehtivad kõik spordialaliidu poolt sätestatud reeglid.
 13. Kõik muud tingimused, mis ei kajastu käesolevas reglemendis, lepitakse kokku korraldajaga suheldes. Meistrivõistlusi saavad läbi viia organisatsioonid, kes on täitnud oma kohustused spordiliidu, spordiregistri ja riigi ees.

Kinnitatud spordiliidu juhatuse koosolekul, 3. detsembril, 2019 a.

______________________________

Taotluse täitmiseks loo endale konto siin, või logi palun sisse siit.