fbpx
Kommentaarid puuduvad

Edastame teile kultuuriminister Indrek Saare sõnumi dopingu vastu võitlemise teemal

Indrek Saar: midagi inetumat ja rumalamat on keeruline ette kujutada, riik on dopinguga seotud ohte teadvustatud ja samme asunud

„Eesti spordi maine ja usk puhta spordi võimalikkusesse on saanud ränga hoobi. Midagi veel inetumat ja rumalamat on keeruline ette kujutada. Kogu see lugu tuleb tõmmata päevavalgele, ükskõik kui valus see ka ei oleks.

Riik on siiski juba eelnevalt dopinguga seotud ohte teadvustatud ja samme asunud.

Viimaste aastatega oleme suurendanud tegevustoetust SA-le Eesti Antidoping (EAD) mitmeid kordi – kui 2015. oli toetus 30 000 eurot, siis selleks aastaks on see tõusnud 187 000 euroni. Lisaks, juba varem oleme tänu Põhjamaadest saadud kogemustele teadvustanud äärmist vajadust dopinguvastast võitlust veelgi jõulisemaks muuta. Kultuuriministeerium tegi eelmisel aastal EAD asutajale Eesti Olümpiakomiteele (EOK) ettepaneku seda asutust reformida tuues sinna kokku kõik spordieetika küsimused, eelkõige kokkuleppe mäng vastase võitluse, mille käigus võidab ka võitlus dopingu tarvitamise vastu. Vaja on tõsta uurimisvõimekust, teha koolitusi, muid ennetavaid tegevusi, et pettuse teele ei mindaks.

EOKs toimus üsna hiljuti, 15. veebruaril sel teemal kohtumine, kus arutati EAD reformiga seonduvat. Lisaks muule käis seal teemana läbi ka see, kuidas parandada koostööd Politsei- ja piirivalveameti ning Eesti maksu- ja tolliametiga. Kindlasti kerkib nüüd üles küsimus, kas peaksime reegleid veelgi karmistama ja dopingu tarvitamise ka Eestis kriminaliseerima.

Ühtset seisukohta selle kohta praegu mõistagi veel pole, sest arutelusid selle üle pole toimunud.

Praeguse skandaali ajal on Kultuuriministeerium olnud ühenduses nii EOK peasekretäri Siim Suklese kui ka EAD esindajatega. EOK kaudu on suheldud ka Eesti Suusaliidu peasekretäri Tõnu Seiliga ning suusaliidu presidendi Andreas Laanega.

Pean vältimatuks arutada olukorda kõigi nende asjasse puutuvate institutsioonide esindajatega. Kohtume Kultuuriministeeriumis juba järgmisel nädalal, et olukorrast otse rääkida.“

Edastaja: Meelis Kompus

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja

520 2318

meelis.kompus@kul.ee

Kommenteeri