fbpx
Kommentaarid puuduvad

Eesti Tantsuspordi Liit arvati Eesti Olümpiakomitee liikmete seast välja

23. novembril Tallinnas Hilton Park Hotellis kogunenud Eesti Olümpiakomitee täiskogu otsusega arvati Eesti Olümpiakomitee liikmeskonnast välja Eesti Tantsuspordi Liit. Lisaks muudeti EOK põhikirja.

Täiskogu otsusega arvati EOK liikmeskonnast välja Eesti Tantsuspordi Liit, kelle liikmelisus Rahvusvahelises Tantsuspordi Föderatsioonis (WDSF) on lõppenud. Samas on WDSFi liikmelisuse saanud Eesti Tantsuspordi Ühendus.

EOK täitevkomitee on arutanud olukorda tantsuspordi organisatsioonides oma koosolekutel 20. aprillil, 19. mail ning 16. novembril. Täitevkomitee tõdes osapooltega mitmete kohtumiste tulemusel, et ühtsete arusaamadega ning avatud tantsuspordiorganisatsiooni loomine, mis ei kahjustaks sportlasi ning harrastajaid, ei ole praegu võimalik. Seetõttu leidis Täitevkomitee 16. novembri koosolekul, et tuleb anda organisatsioonidele aega oma tegevus- ja alusdokumendid viia vastavaks avatud ning võrdsete õigustega spordiorganisatsiooni tavale. Otsus anti hääletusele EOK täiskogul, kus napi häälteenamusega otsustati Eesti Tantsuspordi Liit EOK liikmete seast välja arvata.

„Eesti Tantsuspordi Liit on on olnud 30 aastat EOK liige. Pingeid on olnud seal kogu aeg, aga pinged, mis on olnud seal kolmel-neljal viimasel aastal, muutusid ületamatuks. Loodame kevadel nad vastu võtta ühtse alaliiduna, kes peaks koondama enda alla vähemalt nelja-viite erinevat tantsuliike ning olema võimeline lahendama omavahelisi konflikte. See oli kõige õigem lahendus sportlaste poolt vaadatuna,“ selgitas Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

2024.aastal valitakse suveolümpia järgsel täiskogul EOK täitevkomitee, Esindajate kogu liikmed, president ja asepresidendid järgmiseks neljaks aastaks. Täiskogu otsusega muudetakse EOK põhikirjas punkti, kus täiskogul valitav president ei saa enam nimetada liikmeid, vaid koosseis kujuneb liikmekandidaatide saadud häälte arvu järgi.

Häälte arv järgib järgmist jagunemist: olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade rahvusvaheliste liitude liikmeks olevate spordialaliitude poolt esitatud 8 kuni 9 kandidaati; teiste EOK liikmete poolt esitatud 4 kuni 5 kandidaati.

Täiskogu ehk liikmete üldkoosolek on EOK kõrgeim juhtimisorgan. Täiskogu toimub vähemalt üks kord aastas. Täiskogul võivad osaleda ja hääletada kõik EOK liikmed, igal liikmel on üks hääl.

Lisainfo:

Siim Sukles
Peasekretär
+372 503 4978

Eesti Olümpiakomitee
Jalgpalli 1, 11312 Tallinn
www.eok.ee, Facebook

Kommenteeri