fbpx
Kommentaarid puuduvad

EOK ja Kultuuriministeerium kuulutavad välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2022/23. õppeaasta kevadsemestril

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:

  • on tegevsportlane, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul või
  • on tippspordist loobunud isik, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
  • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele
  • ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid

Stipendium eraldatakse koostöös Kultuuriministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:

  • avalik-õiguslikus ülikoolis
  • eraülikoolis akrediteeritud õppekava alusel
  • riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
  • erarakenduskõrgkoolis akrediteeritud õppekava alusel
  • riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses
  • või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.

Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline taotlus ning lisada ülikooli tõend hiljemalt 10. veebruariks 2023.  Taotlus on leitav siin:  https://forms.gle/Z4gw93U1ioj6E3Sw6

Stipendiumi saajate isikuandmeid (nimi, kõrgkooli nimetus ja eriala) avalikustatakse EOK haridusstipendiumiga seotud pressiteadetes, EOK kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Lisainfo: Jaanika Eilat, 53 858 353, jaanika@eok.ee

Kommenteeri