fbpx
Kommentaarid puuduvad

KOP kevadvoor on avatud!

2019.a KOP (Kohaliku omaalgatuse programm) kevadvoor on avatud ja taotlusi saab esitada kuni 01.04 kell 16.30 aadressile kop@parnumaa.ee 

KOP INFOPÄEV toimub 6.märtsil kell 15.00 Akadeemia 2, V korrus, Pärnu linn. Registreerimine infopäevale 5.märtsini aadressil kop@parnumaa.ee.  Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ja tegevustele ning vaadatakse üle taotlusvormide täitmine. Infopäev on tasuta. Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi määrus, kus on kirjas taotlemise tingimused, nõuded taotlusele ja taotlejale jne. KOP määruse seletuskiri.

Kõik vajalik info taotlusvooru kohta on aadressil www.parnumaa.ee/kop. 

Täpsem info:

Daisi Sprenk,

kop@parnumaa.ee,

tel 5345 5161

Kommenteeri