fbpx
Kommentaarid puuduvad

KOP ootab projektitaotlusi

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) hakkavad nüüdsest koordineerima maakondlikud arendusüksused. Pärnumaal oodatakse huvilisi, teiste seas spordiklubisid, oma ideede jaoks lisaraha taotlema 2. maini.

Kui haldusreformi eelsel ajal rakendas kohaliku kogukonna hüvanguks mõeldud toetusprogrammi Kodanikuühiskonna Sihtkapital, siis nüüdsest menetleb taotlustega seonduvat ja teeb toetusotsuseid maakondlik arenduskeskus. Pärnumaa puhul on selleks sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus. Aastas on kavas kaks taotlusvooru: kevadel ja sügisel.

Programmi eesmärgiks on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele kaasaitamine. Meetmest toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetused jaotuvad kaheks: kogukonna arengu ning elukeskkonna ja teenuste arendamise meetmeks. Neist esimese kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Tegemist on laias laastus niinimetatud pehmete tegevuste, muuhulgas ürituste korraldamisega. Teine näeb ette tegevuste toetamist, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Nii toetatakse investeeringuid füüsilisse keskkonda ning abistatakse kogukonnateenuste arendamisel.

Ka spordivaldkonnas tegutsevatele organisatsioonidele on programm kasulik, sest paljuski täidavad just sealsed asjaosalised KOP-programmis püstitatud kogukondade arendamise eesmärke.

Toetusi tohivad taotleda avalikes huvides tegutsevad juriidilised isikud: mittetulundusühingud ja sihtasutused, ent seda juhul, kui nende asutajateks pole olnud kohalik omavalitsus või riik ning mille liikmetest ei moodusta äriühingud enam kui poole.

Allkirjastatud taotlused tuleb esitada elektrooniliselt aadressile kop@parnumaa.ee 2. maiks hiljemalt kell 16.30.

Riigihalduse ministri allkirjastatud määrus on Riigi Teatajas. Taotlusvormid ja juhendid on SA Pärnumaa Arenduskeskuse kodulehel www.peak.ee/kop

Info taotluse koostamise kohta: Daisi Sprenk, kop@parnumaa.ee, tel.53455161

 

 

Kommenteeri