fbpx
Kommentaarid puuduvad

MAAKONNA ELANIKE LIIKUMISHARJUMUSTE JA –HOIAKUTE KAARDISTAMISEKS KOOSTATUD UURINGU TULEMUSED AVALDATUD

Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Arenduskeskus ning Pärnumaa Spordiliit sõlmisid koostöölepingu, millega 2019. aasta mai kuuks valmis inimeste liikumisharjumusi ja hoiakuid kaardistav uuring. Projekti rahastasid Pärnumaa Spordiliit ja Tervise Arengu Instituut. Tulemusi tutvustati 23.mail Valgeranna Golfi restoranis ning maakonna ajaloos esimene omataoline uuring peaks andma sisendit maakonna terviseedenduse ja liikumisharrastuse arendamiseks. Uuringut hakatakse kasutama tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsil ning selle põhjal on näiteks võimalik luua seoseid inimeste soo, majandusliku ja hariduse tausta, rahvuse ning muude näitajate vahel. Samuti selgitati välja asjaolud, mis takistavad inimestel regulaarse liikumisega tegelemast, milline on pärnumaalaste enesekriitika, kui haigeks või terveks end peetakse jpm.

Kuna Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile korraldavad juba aastaid üle-eestilist kehalise aktiivsuse uuringut ning 2015. aastal viidi läbi laste liikumisuuring, saab Pärnumaa tulemusi riigi keskmisega kõrvutada ning sealt edasi nii mõndagi järeldada. Lisaks uuriti 2016. aastal Pärnus inimeste tervisekäitumist, mis annab võimaluse mainitud töögi vahel võrdlusmomenti luua.  Kvantitatiivmeetodil tehtud uuringu esindusliku valimi suuruseks on statistilistele näitajatele tuginedes 378 isikut, kuid eesmärk oli koguda vastuseid vähemalt 500 respondendilt. Meie suureks heameeleks tuli vastuseid 1446 inimeselt, kus 202 vastanut sai liigitada mitteharrastajaks ja 1244 harrastajaks. Siin aga saame järeldada, et meie uuringu ankeet ei jõudnud mitteharrastajateni või siis nad pigem ei tundnud huvi ankeedi täitmisel. Ankeeti avati ja alustati täitmist üle 4000 korra.

Uuringu läbiviimiseks kasutati Tartu Ülikooli Pärnu kolledži abi. Metoodilise mudeli koostamise ning analüüsi eest vastutab sotsiaaltöö osakonna statistikaassistent Kandela Õun ning planeerimisse panustab mitu tudengitki. Pärnumaa Spordiliidu rolliks oli uuringu küsimustiku levitamine ning tutvustamine.

Mitteharrastajana kaardistasime järgmise vastanu: Pigem veidi ülekaalulisusele kalduv enamasti ajapuuduses inimene, kes heameelega harrastaks rattaga sõitmist,ujumist või matkamist. Ta on oma tervisega keskmiselt rahul, eluga pigem rahul ja uneaja piisavus nii ja naa. Ta ei tarbi ei alkoholi ega suitseta liiga palju, sööb enamasti või alati igal hommikul, kuid teadlikult toitumise osas on kõhkleval seisukohal.

Harrastaja on normaalkaaluline 37 aastane tervisespordist huvitatud isik, kes tegeleb liikumisharrastusega parema füüsilise vormi või hea enesetunde saavutamiseks juba vähemalt 10 aastat. Ta ei hooli rahvaspordiüritustest,harrastab kõndi või kepikõndi, sõidab rattaga või jookseb kergliiklusteedel, teede või tänavate ääres või terviseradadel. Pigem meeldib talle liikuda välitingimustes. Ta on oma eluga rahul, ei tarvita ülemäära alkoholi ja tubakatooteid, sööb hommikusööki ja on piisava uneajaga.

Lähemalt saad tutvuda tulemustega siin.

Kommenteeri