fbpx
Kommentaarid puuduvad

Noore sportlase preemia 2021

Pärnumaa Omavalitsuste Liit koostöös Pärnumaa Spordiliiduga korraldab konkursi ja annab välja ühe noore sportlase preemia:

  1. Taotlusi noore sportlase preemia saamiseks võivad esitada juriidilised ja üksikisikud;
  2. Sportlane, kellele taotletakse preemiat, peab olema Pärnumaa omavalitsuses tegutseva spordiklubi liige, vanuses 16-23 aastat ning kuuluma oma alal Eesti paremikku ja esindab riiki rahvusvahelistel võistlustel;
  3. Taotlus peab sisaldama isiku- (nimi, isikukood) ja elukohaandmed ning kontaktandmed (telefon, e-post);
  4. Lisaks taotlusele tuleb esitada ülevaade sportlikest saavutustest ajavahemikul 1.12.2020 kuni 1.12.2021, lisada koopiad olulisematest protokollidest ning spordiklubi ja omavalitsuse soovitus (kui nad ei ole taotluse esitajad);
  5. Taotlus esitatakse Pärnumaa Spordiliidule hiljemalt 21.12.2021 e-posti teel info@psl.ee.

Kommenteeri