fbpx
Kommentaarid puuduvad

Pärnu linn ootab spordiklubisid huvitegevuse vahendeid taotlema (kuni 21. maini)

Pärnu linnavalitsus ootab 21. maini sooviavaldusi huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks. Muuhulgas on abikõlbulikud ka mitmed sportimisega seotud tegevused.

Riik eraldas tänavu linnale huvitegevuse arendamiseks ligi 214000 eurot, mida plaanitakse jagada erineval otstarbel. Esimene jaotusvoor tehti veebruaris, teine kestab veel loetud päevad – 21. maini.

Eraldisest võidab oluliselt tarmukal tegutsemisel sportki, kuna abikõlbulikud on mitmed erinevad tegevused. Linnal on kavas finantseerida rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel osalemist, toetada huvitegevuse osalustasudega seotud kulude katmist ning võimaldada treenerite ja juhendajate oskuste täiendamiseks stipendiumite maksmist. Näiteks on võistluste ja konkursside osalemiskuludeks planeeritud üle 28000 euro ning kaks korda aastaks makstavateks stipendiumiteks ca 67000 eurot aasta kohta.

„Vahendite planeerimise aluseks on aasta alguses linnavalitsuse poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kava, mille eesmärgiks on noorte huvitegevuse mitmekesistamine ja kättesaadavamaks ning taskukohasemaks tegemine“, märkis huvihariduse spetsialist Kadri Rebane.

Rebase sõnul konkureerivad erinevad valdkonnad kõrvuti ning ka spordile avanevad täiendavad võimalused lisavahendite taotlemiseks. Seda, kuidas vahendid lõpuks valdkondade vahel jaotuvad, saab spetsialisti hinnangul öelda siis, kui otsused on tehtud. „Näiteks soodustatakse võistlustel osalemist, osalustasude katmist, aga ka juhendajate, teiste seas treenerite, tasemekoolitustel osalemist. Uus meede on avatud soovist tagada paremaid tingimusi erivajadustega noortelegi, leevendada perede sotsiaalset olukorda ning suurendada sotsiaalset kaasatust“, loetles Rebane argumente, miks riigi lisaraha vajalik on.

Eelmisest jaotusest sport eemale ei jäänud

Toetuse- ja stipendiumitaotlusi võivad esitada juriidilised isikud ja asutused. Taotlejal peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
3) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

Kogu taotlemisega seotud info on saadaval omavalitsuse veebilehel.

Taotlusi oodatakse Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn või e-postile linnavalitsus@parnu.ee.Viimati jaotas linnavalitsus kokku rohkem kui 33 000 euro eest vahendeid 5. märtsil. Spordiga seotud huvitegevus sai hinnanguliselt toetust veidi enam kui 12 000 eurot, mis teeb veidi rohkem kui kolmandiku. Toetuse pälvisid tennise ja pallimänguklubid, maadlejad, tantsijad ja mitmed teised, kelle juhendajad said taotleda stipendiume (tabel 1). Sel korral võetakse vastu huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusi rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemiseks.


Tabel 1: Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumite jaotus Pärnu Linnavalitsuse 5. märtsi otsusega (spordiga seotud tegevused). Allikas: Pärnu Linnavalitsus


 

 

 

 

Kommenteeri