fbpx
Kommentaarid puuduvad

Pärnumaa 39. talimängude kokkuvõte

Talimängude  kokkuvõte 2019.a.

 Selle aasta Pärnumaa omavalitsuste Talimängudel osales 6 omavalitsust 7-st. Ainukesena ei osalenud Kihnu vald.  Mängude kavas oli 13 spordiala, mis kõik ka läbi viidi ja iga ala peal olid ka enamik omavalitsusi esindatud. Kõige rohkem inimesi võttis osa suusatamisest (165), ujumisest (51) ja mälumängust (49). Kokku osales 551 võistlejat. Võrreldes eelmise aastaga vähenes võistlejate arv, kus üheks põhjuseks saab tuua kindlasti mõne ala kattumine teiste võistlustega.

Esmakordselt oli kavas ujumine, esindatud olid kõik vallad peale Kihnu. Osavõtjate arvuga võib väga rahul olla ja ujujad kindlasti tahavad näha ka järgnevatel talimängudel ujumist alade nimekirjas. Muutustena tahetakse sisse tuua 1-2 vanuseklassi lisamist ja suuremat reklaami. Oli inimesi, kelleni info jõudis liiga hilja või ei jõudnud üldse.

Paremusjärjestuse selgitamiseks liideti 12 parema spordiala punktid ning üldjärjestuses kujunes seis järgmiseks:

 I koht – Häädemeeste Vald 328 punktiga. Vallavanem Karel Tölp; spordijuht Aire-Kallas Maddison.

(I koht juhtkonna võistluses, suusatamises, kabes)

II koht – Saarde vald 327,20 punktiga. Abivallavanem Martti Rooden; spordijuht Toivo Tallo.

(I koht sisesõudmises, koroonas)

III koht Tori vald 326 punktiga. Vallavanem Lauri Luur; spordijuht Jana Malõh.

(I koht kurlingus ja korvpallis)

Esikolmiku vahel käis ääretult tihe võistlus. Punktide vahe oli meeltult väikene. 4.koha Lääneranna vallaga oli vahe juba suurem – 282 punkti.

Spordialade kolmikud kujunesid järgmiselt:

 1. Sisesõudmine – Saarde, Audru, Tõstamaa;
 2. Koroona – Saarde, Häädemeeste, Audru;
 3. Juhtkonna võistlus – Häädemeeste, Paikuse, Lääneranna;
 4. Kurling – Tori, Saarde, Paikuse;
 5. Male – Pärnu, Saarde, Häädemeeste;
 6. Korvpall – Tori, Paikuse, Saarde;
 7. Suustamine – Häädemeeste, Pärnu, Põhja-Pärnumaa;
 8. Kabe – Häädemeeste, Saarde, Põhja-Pärnumaa;
 9. Bowling – Paikuse, Põhja-Pärnumaa, Tori;
 10. Lauatennis – Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Tori;
 11. Mälumäng – Pärnu, Paikuse, Saarde;
 12. Sangpomm – Audru, Häädemeste, Tori;
 13. Ujumine – Pärnu, Tori, Lääneranna.

Pidulik autasustamine toimub 21.02.2019 Pärnus, Bum-Bum pubis.Autasustatakse kolme parimat valda karikaga, 3 parima valla vallavanemaid tänumeenega ning kõiki spordijuhte väikese meenega.Piduliku laua taga on plaanis arutada ettepanekuid järgmistele talimängudele.

Kokkuvõttes on kahju, et Kihnu vald meie mängudele ei jõundud ja samuti, et Pärnu linn väheselt osa võttis. Kuid enamikel aladel oli vähemalt 6 erineva valla/osavalla võistkonnad esindatud.

Kuigi meie maakonnas toimub palju erinevaid võistlusi ja spordisündmusi, on osalusprotsent siiski erinevates kohtades väike. Spordipoliitika alusdokumendi kohaselt on eesmärgiks seatud, et aastal 2030 vastab eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu Põhjamaade tasemele ning Eestis on kehalist aktiivsust soodustav elukeskkond koos kaasnevate teenustega, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja eneseteostust ning majanduskasvu.On arvamusi, et selline maakondlik võistlussüsteem ongi see, mis inimesed liikuma paneb ning annab võimaluse mõõtu võtta sama tasandi sportlastega.

Täname kõiki osalemise ja toetuse eest ning viime järgnevateks talimängudeks sisse olulisi muudatusi. Sellega loodame kindlasti tõsta osavõtjate arvu.

 

Lisainfo:

Kaisa Kirikal

Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht

info@psl.ee

 

 

 

Kommenteeri